"Sonety, jaká slast..."
Ivan Blatný

Willam Shakespeare - sonet č. 66 - v 13 českých překladech a jednom německém

18. června 2007 v 16:25 | Willam Shakespeare |  Sonety
originál:

Tired with all these, for restful death I cry:
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill.

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that to die, I leave my love alone.

Martin Hilský, 1992

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

Miroslav Kromiš

Znaven už vším, jen klid smrti chci,
Když žebráky zřím o vavřín se hádat,
A nuznou nulu velebenou pokrytci,
A čestné sliby lotry křivě skládat,

A metály na pupcích vrahů svítící,
A cudnost panny sprostě zkurvenou,
A přímý kmen odsouzený křivicí,
A sílu křehkým bičem zlomenou,

A kumšt, jak mocným líže paty hbitě,
A tupost s tituly, jak moudré poučuje,
A prosťáčky hluché k prosté realitě,
A v železech dobro, že zlému posluhuje.

Znaven už vším, od všeho chtěl bych utéct Tam,
Však zemru-li, svou lásku samu zanechám.

Josef Václav Sládek, 1883

Znaven vším tím po smrti volám tiché -
než zírat, jak se žebrák rodí v svět
a nuzné nic se v cetky šatí liché
a čistá věrnost nevěře jde v sled

a zlatá hodnost bídáka jak zdobí
a dívčí čest šlapána v prach a v nic
a dokonalost ve spárech je zloby
a síla od zbabělství bita v líc

a uměnu jak úřad umlčuje
a umem (jako lékař) vládne bloud
a prostá opravdovost hlupstvím sluje;
jak do ďáblových Bůh je zjímán pout:

znaven vším tím bych odešel už rád -
jen s láskou mou mi žel se rozžehnat.

Jaroslav Vrchlický, 1896

Vším znaven tím já smrt si přeju již!
Zásluhu o žebrácké holi zřím
a pravda nejryzší lží vbitá v kříž
a nuzné nic řve plechem zbujněným

a oblíbená čest se s hanbou týčí
a dívek ctnost se dravě řítí v pád
a nad právem bezpráví - vítěz křičí
a chromou moc zřím sílu vyssávat

a umění úřadům úctu cpáti
a blázny (doktoři jsou) moudré soudit
a bodré poctivosti hloupě láti
a vlásti zlo, ve službách dobrou troudit.

To všecko smrti rád bych umdlen vzdal,
jen kdyby milý sám tu nezůstal.

Jaroslav Vrchlický, 1904

Po smrti křičím tím vším unaven,
hle, zásluha se na žebrotu rodí
a pozlátkem tret prázdný ověšen
a ryzí věrnost v nevěře se brodí.

A zlatá čest na místě nestydů
a cudná ctnost v hampejzy pohrobena
a dokonalost štvána v neklidu
a síla trpaslíky seslabena;
ctná snaha blbosti v plen vydána
a umění jho moci musí nést
a prostota jak hloupost vysmána,
zlo žalářníkem, dobro vězněm jest:

Vším unaven rád umřel bych, ví Bůh,
mou smrtí jen by sám tu nezbyl druh.

Jan Vladislav, 1964

Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebrači,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči,

a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,

a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu -

tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

E. A. Saudek, 1975

Jsem unaven a za smrt prosím Boha -
jen nevidět už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost,

a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,

a umění jak panáčkuje vládě,
a doktor Blbec káže geniům,
a lumpové se posmívají pravdě,
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům -

tím světem unaven, tak rád bych zhas!
Leč tebe zůstavit mu napospas?

Zdeněk Hron, 1986

Mám všeho dost, chci umřít, ať mám klid,
když zásluhy jdou o žebrácké holi
a holý zadek smí se honosit
a pravá víra sebe zapřít svolí

a zářící čest zpupně pokořují
a dívčí cudnost zprzní bez pomoci
a ryzí dokonalost pranýřují
a sílu chromí starci zlomí mocí

a úřad umlčí hlas umění
a blbost schopné drze poučuje
a sprostí prostou pravdu podcení
a dobrý v poutech zlému posluhuje.

Mám toho dost, chci všemu sbohem dát,
ale když umřu, zradím, co mám rád!

Miroslav Macek, 1996

Jsem unavený, nechce se mi žít,
když lumpovi se metál připíná
a nuzná nicka chce se dobře mít
a čistou víru každý proklíná

a zlatý věnec zdobí ničemu
a dívčí cudnost špatně končívá
a dokonalost není k ničemu
a vláda v slabých rukou spočívá

a úřad bdí nad tvůrčí čistotou
a rozhodují blbci s tituly
a nazývají pravdu prostotou
a dobro k veslu zla si přikuli

vším znavený, bych smrt měl lehce brát,
však opustil bych i tu, co mám rád.
Václav Pinkava, 2002

Zmožen tím vším, zvu smrt ať pokoj dá mi, -
Neboť hle, žebráka zrození pod pás rána,
pak nuzná potřeba v radosti omezena,
pak víře nejčistší, štěstena nedopřána,

pak mylně, ostudně, ctihodnost pozlacená,
pak cudnost panenská na šlapání vyhnána,
pak ryzí výtečnost neprávem poškozená,
pak síla kulhavým zvikláním obelhána,

pak umu jazyk je svázaný mocí hluchou,
pak trouby doktorát zručnosti dílo boří,
pak pravda prostinká nařknuta prostoduchou,
pak dobro spoutané, vůdčímu zlu se koří:

Zmožen tím vším, chce se mi odsud spěchat,
však zemřít, lásku mou znamená samou nechat.

Václav Pinkava, 2007
Route 66

Mám toho dost. Vadí mi přímo k smrti
Jak na svět žebrák další přichází,
a Nouze malá veselím se vrtí,
a Víra mlčí stranou ve mlází,

a Pocty, komu vůbec nepřísluší,
a Ctnost vystavují nám, na osah,
a Vzornost mylně zkrášlují psí uši,
a Síla, zvrtlá, spí na nosítkách,

a Múza v podhradí, zcenzurovaná,
a Hloupost s titulem překonává,
a Pravda v Prostotu je přezdívaná,
a Dobro v okovech Zlo vyznává:

Mám toho dost, tak pryč už, vem to ďas,
Jen nenechat tu Lásku na pospas.

Pavel Švejnar, 2007

Pod tíhou toho všeho, já k smrti hledím v pláči,
když vidím květiny měniti za bodláčí,
když nuzota przní i eleganci,
když lhář vyzývá víru klidně k tanci,

když zlatí hanebnost a dávají ji s medem,
když skvrní panenství nejodpornějším jedem,
když právo souzeno je na pranýři,
když síla doprázdna jen zvadle míří,

když umění je jenom pro vládce,
když blázni léčí rozum v pohádce,
když pravda změnila se v nicotu,
když mění blbec dobro v prázdnotu.

Já více bych se na to nechtěl dívat,
však samotnou tě nechci nechat zpívat.

Zdenka Bergrová

Jsem unavený, vzdám se života,
vždyť žebrák nadarmo se bídě vzpírá
a vesele se tváří nicota
a křivě přísahá i čistá víra

a zlato cti se mění v pozlátko
a dívčí čest je hrubě znásilněná
a dokonalost končí zakrátko
a síla odkulhává zmrzačena

a umění vždy mocní umlčí
a tupec hraje roli profesora
a lež se pravdě směje do očí
a zlo je pán a dobrem smýká shora.

Jsem unavený, vzdám se života,
jenže by tebe stihla samota.
Klaus M. Rarisch
All dessen müde, such im Tod ich Ruh.
Man sieht Verdienst zum Bettler nur geboren,
die Freude fällt dem Nichts des Lumpen zu,
der Redlichkeit wird boshaft abgeschworen.
Die güldne Würde: würdelos verbogen,
Jungfräulichkeit: zur Hurerei bestellt,
Vollkommenheit: zur Schande umgelogen,
und Kraft: vom Hinkefuß der Macht gefällt.
Die Kunst im Maulkorb der Gewalt verstummt,
gelehrte Torheit kontrolliert die Echten,
die Wahrheit scheint zur Einfalt umgedummt,
der Gute, eingekerkert, dient dem Schlechten.
All dessen müde, wär ich längst gegangen -
Allein die Liebe hält mich hier gefangen.
 

19 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (105)
Zobrazit starší komentáře

1 Běla Sýkorová | E-mail | 23. června 2008 v 9:06 | Reagovat

zasílám vlastní verzi překladu:

Tím vším znaven, po klidné smrti volám

Aniž bych žebráka zrození prožil

A veselím čehosi protknutého užil

A dobré víry nečestného zřeknutí se stal se svědkem

Kdy počestnost stydlivě v stranu ustoupila  

a poctivost hanebně ponížena byla;

kdy neprávem došlo k dokonalosti zneuctění

A pochybnostmi k vážnosti její  oslabení

Kdy donucena byla k vědou podložené síly pomocí

Kde prostá pravda prostotou se značí

A dobro spoutané ke službám zlu se tlačí

Čím znaven jsem, od toho vzdáleným bych se stal

Jenže lásku svou osamocenou bych tu zanechal

2 peťule | 30. prosince 2010 v 14:01 | Reagovat

Bohužel neznám autora překladu:
Unaven vším, chci v hrobě složit hlavu,
když zřím, jak zásluhy lze vyžebrat,
a pouhé nuly sklízet světa slávu
a čirou víru donucenou lhát
a purpur poct vždy na nehodných jen
a dívčí čest bez řečí zkurvenou
a ryzí schopnost danou křivdám v plen
a sílu vládou starců zchromenou
a moc jak umlčuje umění
a blbost jak se mistrům zvůlí mstí
a prostá pravda že jak tupost zní
a dobří u zlých vždy jen otročí:
Unaven vším, všem zlům chci sbohem dát,
však zemřít je jak zradit, co mám rád!

3 Karol Lopatka | E-mail | 10. září 2011 v 20:03 | Reagovat

Veľmi príznačná báseň na dnešnú dobu, keď zamestnávatelia hľadajú na zamest-nancov rôzne chytáky, keď dochádza k rôznemu zneužívaniu zákonov, priateľov a bohužial aj viery. Pracovníci sa boja zajtrajška a ja osudu mojich potomkov.

4 rodrigo | E-mail | 10. listopadu 2011 v 21:47 | Reagovat

mě osobně se nejvíc líbí:

Už chci,vším znaven,jen smrt a věčný klid
a nemuset zas a zas poznávati,
jak je pan Nikdo samý lesk a třpyt
jak mošnou žebráckou se za velikost platí.
jak hrubci šlapou něžná srdce v prach
jak na rytířskost čeká smečka katí...
jak sílu obrů uhlodává strach
jak tupost,tupost, tupost vrchovatí...
jak jazyk umění je sevřen v kleštích
jak dobří, pro lotry dřou jak mourovatí
jak Její Jasnost Pravda sklízí leda smích,
když blbci na trůnech jsou ctění víc než svatí....
byl bych už dávno šel, zhnusen a unaven,
jak Tě však, Lásko, mám tomuhle nechat v plen ?

5 Václav Mikuta | 2. prosince 2011 v 15:23 | Reagovat

Taky přidávám vlastní verzi...

Znaven již vším, chci života se zříct,
když vidím pustinu, jak další bídné vítá,
když vidím lúzu s tituly z Nemanic,
i ryzí čistotu, jak špinavci je bita,

Když zlořád lidský za vzor se tu staví,    
a dívčí srdce míjí správných cest,    
když svátost oltářní jde s cejchem od bezpráví
a hlupák s opratí smí cizí kroky vést,

Když slova múz jsou mocí pokřivena    
a blázen káže, jakoby byl mnich,    
když poctivost se plouží v hanbě kalužema    
a špatnost nutí dobro konat hřích.

Unaven vším, bych smrti šel i vstříc,    
kdyby ten bídný rub neměl tvůj něžný líc.

6 Václav Pinkava | Web | 7. prosince 2011 v 14:34 | Reagovat

Do třetice, (2011)

Vysílen tím, volám po klidu smrti,
vidět jak záslužný je chudákem,
a vyšňořené holedbání smetí,
a čiré víry zradu, nátlakem,
a zlaté ceny trapné udělení,
a dívčích ctností hrubé pasení,
a vrcholného nectné pokálení,
a podrazené síly skosení,
a jak je múza mocí umlčena,
a bloud (co doktor) kibicuje um,
a prostá pravda prostinkou je zvaná,
a dobro v poutech slouží vůdčím zlům.
    Tím vysílen, od toho chci mít klid;
    leč zemřít zní, mou lásku opustit.

7 Václav Pinkava | 8. prosince 2011 v 7:26 | Reagovat

A drobně variantní znění na http://vzjp.cz/verse.htm#Shakespeare

8 Václav Mikuta | E-mail | 8. prosince 2011 v 14:48 | Reagovat

Ještě jsem to trochu upravil...

Znechucen vším, chci života se zříct,
když vidím pustinu, jak ctihodného vítá,
když vidím lůzu s tituly z Nemanic,
i ryzí čistotu, jak špinavci je bita,

Když zlořád lidský za vzor se tu staví,
a nevinnost lze koupit podél cest,
když svátost oltářní jde s cejchem od bezpráví
a hlupák s opratí smí cizí kroky vést,

Když slova múz jsou mocí pokřivena
a blázen káže, jakoby byl mnich,
když poctivost vláčí v hanbě kalužema
a špatnost nutí dobro konat hřích.

Znechucen vším, bych smrti šel i vstříc,
kdyby ten bídný rub neměl tvůj něžný líc.

9 Barbra28Alford | E-mail | Web | 24. března 2012 v 19:37 | Reagovat

The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> suppose to be useful for guys, which are willing to ground their own organization. As a fact, that is easy to receive a collateral loan.

10 chiffon beach dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 17:07 | Reagovat

Really interesting articles. I enjoyed reading it. Thanks for sharing a nice info.
http://www.isdress.org

11 cheap beach dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 17:30 | Reagovat

I was very encouraged to find this site. The reason being that this is such an informative post. I wanted to thank you for this special analysis of the subject. I ate every bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.
http://www.isdress.org

12 knihomol | Web | 25. dubna 2013 v 16:11 | Reagovat

Moc pěkná a inspirativní stránka. Pro ty, co milují sonety, mám ještě další tip.

13 knihomol | 25. dubna 2013 v 16:12 | Reagovat
14 Yorick | 28. června 2013 v 12:46 | Reagovat

Dovolím si také přispět svojí verzí Sonetu 66:

Mír smrti volám, tím vším unaven,
jak za zásluhy žebrotou se chodí
a za nic bývá kdekdo oslaven
a čisté víře pokrytectví škodí
a pocty leží v rukou nepravých
a cudnost panen hyne zneuctěna
a dokonalost budí jenom smích
a síla kulhá způli ochromena
a múzám jazyk řežou autority
a hloupost moudré drze poučuje
a pravda nosí jméno naivity
a dobro zlému v poutech posluhuje.
V takovém světě nechce se mi žít,
však nedokážu lásku opustit.

http://www.shakespearovy-sonety.cz

15 Lucie | 25. září 2014 v 21:45 | Reagovat

Pane Mikuto, váš překlad je krásný!

16 Fatabuna | 23. prosince 2014 v 15:03 | Reagovat

Tleskám za hru se slovy ve verši "kdyby ten bídný rub neměl tvůj něžný líc".

17 cheap_cialis | E-mail | Web | 6. července 2015 v 18:46 | Reagovat
18 delivery | E-mail | Web | 7. července 2015 v 17:38 | Reagovat
20 Marta Urbanová | E-mail | Web | 11. srpna 2015 v 12:27 | Reagovat

Marta Urbanová, 2015

Znaven jsem a toužím po nicotě
vidím poctivost máčenou v kaluži
hrabivost mocných slyším v každé notě
vnímám trsy mšic slepených na růži

Ztracenou čest si každý leskem zlatí  
dívčí cudnost se nabízí za mamon
slušnost se pod sprostotou tratí  
hrubost se navyšuje na bonton

Hloupí se honosí svou chlípnou mocí
inteligenci drží tvrdě na uzdě
spravedlnost kryje váhy černou noci
jen dobro potácí se bůhvíkde                      

Rád bych spočinul už v temnotě
kdybych nezanechal tě samotě

21 Mark | 6. října 2015 v 9:53 | Reagovat

Lubomir Feldek

Ustatý všetkým chcem len smrť. Chcem oddych.
Nech u dvier žobrať nevidím viac česť            
a niktošov na recepcie chodiť
a čistotu, čo musí bahnom prejsť,
a metále, čo pripnú hlupákom,
a pannu, ktorú znásilňuje prasa,
a bezprávie, čo šliape na zákon,
a moc, čo nad bezbranným vypína sa,
a umelca, čo slúži u despotu,
a tupca, čo vždy múdrych poučí,
a prostú pravdu bitú za prostotu
a zlo, čo dobro drží v područí!
            Ustatý všetkým rád to opustím –
            len teba nerád zanechám tu s tým.

22 viagra_samples | E-mail | Web | 17. listopadu 2015 v 2:11 | Reagovat
23 Jan Kameníček | E-mail | 7. dubna 2016 v 8:18 | Reagovat

Už chci vším unaven jen smrt a věčný klid
a nemuset a zas poznávati,
jak je pan Nikdo samý lesk a třpyt,
jak mošnou žebráckou se za velikost platí,
jak hrubci šlapou něžná srdce v prach,
jak na rytířskost číhá smyčka katí,
jak sílu obrů uhlodává strach
jak tupost tupost tupost vrchovatí
jak jazyk umění je sevřen ve kleštích
jak dobří pro lotry dřou jako mourovatí,
jak Její Jasnost Pravda sklízí leda smích
když blbci na trůnech jsou ctěni víc než svatí.

Byl bych už dávno šel, vším smrti unaven
Jak tě však, lásko, mám tomuhle nechat v plen?!
W. Shakespeare        Sonet 66. /překlad MA – FA/

24 Lúmenn | Web | 25. dubna 2016 v 21:23 | Reagovat

Děkuju! Tolik překladů na jednom místě, díky za tyhle stránky:)

25 Lucia | 29. dubna 2016 v 13:44 | Reagovat

[2]: Nezjistila jste nahodou uz ci je to preklad? Take to hledam. Uz jsem koupila asi 5 knih a vsechno spatne. :-( Potrebuji to k narozeninam. Diky.

26 Martin Blažený | 1. května 2016 v 9:01 | Reagovat

Zde ješte jeden, překlad Jiří Josek
66
Znaven tím vším bych raději chtěl nebýt:
když vidím, jak se slušní krčí vzadu
a vpřed se dere nafoukaný prevít,
jak svatý slib se mění v lež a zradu,
jak úctyhodná vážnost je všem k smíchu,
jak pravá dokonalost v hanbě strádá,
jak čistá ctnost je hozena v plen hříchu,
jak sílu ochromuje špatná vláda,
jak umění je umlčeno mocí,
jak blbost káže svoje rozumy,
jak upřímní jsou pro ostatní cvoci,
jak dobro zlu se vzepřít neumí.
Znaven tím vším, smrt měl bych za svůj cíl, kdybych tím svoji lásku nezradil.

27 Eduard Nud | 9. září 2016 v 17:16 | Reagovat

Znaven životem já odešel bych rád,
jenom nemuset vás doma zanechat.

28 natacuY | Web | 27. září 2016 v 23:07 | Reagovat

pujcky do 24 hodin :-x

29 csource | Web | 28. září 2016 v 2:59 | Reagovat

půjčky se zástavou nemovitostí [:tired:]

30 erasers | Web | 28. září 2016 v 3:31 | Reagovat

pujcky online ihned fulnek :-x

31 gwinter | Web | 6. října 2016 v 1:58 | Reagovat

půjčka bez solus 8-)

32 Williamtunda | E-mail | 5. ledna 2017 v 16:07 | Reagovat

Согласитесь не плохой дополнительный заработок? Это, прежде всего, связано с низким уровнем затрат на интернет торговлю. Если вы ищете шкафы купе в Москве или любом другом мегаполисе России, то нелишним будет заглянуть на сайты таких магазинов. Отныне пайетки - не только и не столько дискотечный вариант, а вполне дневное украшение одежды. Двойное гражданство допустимо в России и Доминикане. Как мыть голову реже? По мнению некоторых участников фондового рынка деятельность управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов настолько зарегулирована, что целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении им чуть более широких полномочий. Подкожный жир у многих женщин имеет порой такую плотность, что его с трудом можно отличить по консистенции от мышц. Знать свои физические возможности, быть уверенной, что тело справляется с нагрузками это мощный фактор спокойствия в родах. Но существует несколько разновидностей современной вокальной музыки, которая разбивается на все новые жанровые стили. Ринорея является распространенным симптомом аллергии или определенных заболеваний, таких как простуда или сенная лихорадка. Впоследствии, когда вы будете включать музыку, ваш ребенок будет автоматически реагировать. По официальным данным более половины браков распадаются. Танцевальный коврик дает возможность собраться вместе всей семьей. На своей практике я заметила следующее: после пальминга возникали проблески зрения, длящиеся 1 секунду, когда я видела четче мелкие детали. Укладку паркетных досок можно начинать не раньше чем через две недели. Данный подход к работе с клиентом, безусловно, говорит о высоком уровне обслуживания в гостинице, однако бухгалтер при наличии такой записи в договоре должен помнить следующее. Теперь обратимся к маркетинговым целям, которые ставит перед собой организации. Скупала то консервированные ананасы, то джем в огромных количествах. Гей форумы, гей знакомства и общение, жизнь геев Статья о гей форумах и гей сайтах рунета, о жизни геев Чтобы организовать свой бизнес в сети, перед начинающим Интернет-предпринимателем встает вопрос, какой способ заработка выбрать. Существуют открытые (душевые уголки) и закрытые душевые кабины. Что меня еще удивило, получается, что каждые 3-7 дней нам нужно менять картридж любого фильтра (если он, конечно, чистит воду, а не декларирует очистку), а нам обещают производители большинства фильтров, что их картриджи работают 3-6 месяцев?! Как ухаживать за жирными волосами и кожей головы? Потому что в нём происходит конденсация рабочей смеси (или, скорее, газа). В их руках, бренча металлическими ручками, болтались деревянные ведра, что были пока пустыми. Каждый из нас встречает в жизни определенные трудности, и каждый знает: осиливает преграды тот, кто стремится к этому и прикладывает старания. Если их поставить в ванну, можно переступать из одного в другой, как будто ходить по лужам. Нет, мы не листали заумные книжки по экономике. Словом, если лет пять назад невестам приходилось приложить немало усилий, чтобы уговорить жениха на маленький кружок в вальсе в зале Дворца бракосочетаний, то сегодня инициаторами первого танца становятся именно женихи. Восстановление нормальной микрофлоры кишечника: "Лактинка", фиточай "Тибетский", "Кудесник".  
<a href=http://5dlux.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-hdx-t-8-bms-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B1>лодочный мотор hdx t 8 bms в спб</a>
<a href=http://akg-online.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%841-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5>котенок саванна ф1 в москве</a>
<a href=http://a-cathouse.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5>задний борт на газель в новосибирске</a>
<a href=http://air-protection.ru/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5>звуковая щетка в харькове</a>
<a href=http://air-protection.ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5>пиобактериофаг комплексный в институте</a>

33 in | E-mail | Web | 8. února 2017 v 7:47 | Reagovat
34 Andreyownek | E-mail | Web | 16. února 2017 v 14:13 | Reagovat
35 Robertoskert | E-mail | 18. března 2017 v 15:00 | Reagovat

<img>https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13</img>

Добрый вечер
Хочу  показать довольно необычный способ получение дохода просто установив безопасное расширение на своем браузере

Получайте пассивный доход зарабатывая не плохие денежные средства на своем браузере.
Достаточно один раз установить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги. Конечно суммы маленькие , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет постепенно расти.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия. Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию.

36 Jesusdit | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 8:37 | Reagovat

<img>https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13</img>

Рад приведствовать вас!
Хочу  предложить довольно необычный способ получение дохода.
Просто установив безопасное расширение на соем браузере
Получайте пассивный доход зарабатывая деньги на своем браузере.
Достаточно установить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы мизерные , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет постепенно увеличиваться.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию

37 Jesusdit | E-mail | Web | 18. dubna 2017 v 5:19 | Reagovat

<img>https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13</img>

Привет!
Хочу  предоставить довольно необычный способ получение дохода.
Просто установив безопасное расширение на соем браузере
Получайте пассивный доход зарабатывая денюжки на своем браузере.
Достаточно установить и запустить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы маленькие , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет постепенно увеличиваться.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию

38 cialis | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 23:59 | Reagovat
39 cialis_online | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 0:51 | Reagovat
40 Viagdig | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 1:24 | Reagovat

online apotheke pfizer viagra

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">buy viagra online</a>

    viagra rezeptfrei kaufen per

41 Polkadig | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 6:00 | Reagovat

price cialis in canada

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis buy</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis without prescription</a>

    il cialis aiuta

42 Alexeydig | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 16:45 | Reagovat

precio cialis oficial

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis without prescription</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cheap cialis</a>

    5mg daily cialis price

43 viagra | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 6:17 | Reagovat
44 Onlinepdig | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 21:49 | Reagovat

free samples generic cialis

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>discount cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis price</a>

    cheap cialis com

45 Jesusdit | E-mail | Web | 1. května 2017 v 11:04 | Reagovat

[img]https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff7ae-l&n=13[/img]

Здравствуйте!
Хочу  предлагаю вашему вниманию довольно необычный способ получение дохода.
Просто установив безопасное расширение на соем браузере
Получайте пассивный доход зарабатывая не плохие денежные средства на своем браузере.
Достаточно установить расширение которое абсолютно не будет вам мешать.
Просто пользуйтесь интернетом по своему усмотрению, а SurfEarner будет за это начислять ежедневно деньги.
Конечно суммы очень маленькие , но с ростом рейтинга пассивный заработок будет постепенно расти.
Но главное эти деньги начисляются без вашего участия.
Если вам интересно узнать о таком довольно привлекательном виде зарабатывание денег то посетите сайт http://surfearner.me/158596 , где получите более подробную информацию

46 Moisesdig | E-mail | Web | 1. května 2017 v 12:29 | Reagovat

viagra el mejor precio

      http://viagrasaleznp.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">viagra for sale</a>

    viagra dealers in sri lanka

47 Gavriladig | E-mail | Web | 3. května 2017 v 22:44 | Reagovat

cialis soft no prescription

      http://canadacialisnvz.com/ - buy cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">cialis</a>

    buy prescription cialis 5 mg

48 GTMatthew | E-mail | 4. května 2017 v 11:21 | Reagovat

<a href=http://72moskva.ru/>Купить квартиру за 758 000 рублей Тюмень</a>

49 Moisesdig | E-mail | Web | 6. května 2017 v 16:49 | Reagovat

payday loans canon city co

      http://advancequickfxz.com/ - advance payday service

    <a href="http://advancequickfxz.com/">payday loans online</a>

    cash in a flash check advance memphis tn

50 Vikadig | E-mail | Web | 8. května 2017 v 5:50 | Reagovat

can viagra get online i forum

      http://www.viagrarxp.com/ - viagra

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">viagra online</a>

    viagra efficac

51 Elledig | E-mail | Web | 11. května 2017 v 1:59 | Reagovat

payday loans north carolina legal

      http://loanbadoknpz.com/ - same day loans

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">cash loans</a>

    cash advance aus

52 personal | E-mail | Web | 27. května 2017 v 15:16 | Reagovat
53 Alexeydig | E-mail | Web | 3. června 2017 v 1:33 | Reagovat

cialis pharmacie place monge

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">buy cheap cialis</a>

    achat de cialis en pharmaci

54 Velkdig | E-mail | Web | 4. června 2017 v 6:20 | Reagovat

buy cialis at booths

      http://buycialisaonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisaonline.com/">buy cialis online</a>

    5 mg cialis side effects

55 Andrewdig | E-mail | Web | 9. června 2017 v 18:35 | Reagovat

fast cash sudbury

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    cash advance uxbridge road

56 Moisesdig | E-mail | Web | 10. června 2017 v 13:59 | Reagovat

branded cialis no prescription

      http://buycialistonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">generic cialis online</a>

    cialis en mujere

57 Andrewdig | E-mail | Web | 12. června 2017 v 0:43 | Reagovat

payday loans available in massachusetts

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    instant payday loans sunday

58 Moisesdig | E-mail | Web | 12. června 2017 v 3:05 | Reagovat

cash loan money centre joondalup

      http://fastcashisok.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://fastcashisok.com/">payday loans online</a>

    top online cash advance companies

59 PAydaycsx | E-mail | Web | 15. července 2017 v 10:01 | Reagovat

payday loans
http://payday-loans-online.us.com - loans for bad credit
cash advance

How To Get Credit  
<a href="http://payday-loans-online.us.com">personal loans</a>
No Teletrack Installment Loans

60 PAydaycsx | E-mail | Web | 15. července 2017 v 13:19 | Reagovat

payday loans online
http://payday-loans-online.us.com - Insurance Company Ratings  
payday loans

Guaranteed Unsecured Personal Loans For Bad Credit  
<a href="http://payday-loans-online.us.com">Fast Loans With Monthly Payments  </a>
Fast Credit Loans

61 RobertSpels | E-mail | 26. července 2017 v 2:17 | Reagovat

У нас всегда интересно!

http://mailoverhead.sytes.net/

62 cheap cialis | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 15:56 | Reagovat

Thank you for any supplementary good post. Thanks for sharing excellent information.

63 online cialis | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 23:43 | Reagovat

I will make sure to bookmark it and come help to admission more of your useful info.

64 cialis generic best price | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 1:12 | Reagovat

I am just wondering if you plan to write a tiny more upon this topic.

65 Hanka H. | 20. srpna 2017 v 9:47 | Reagovat

Připojuji svůj překlad:

William Shakespeare
Sonet 66

Je mi tak smutno, že bych radši nebyl,
když vidím, jak se každá snaha po zásluze trestá
a cení se jen to, když jednáš jako debil,
a z víry zůstávají neosobní gesta,

a jak se pocta mění v hanebnost,
a dívčí ctnost je hrubě zneuctěna,
a pravá dokonalost bývá hloupě potupena
a sílu ochromuje mocná neschopnost,

a umění je umlčené shora,
a pošetilost, která jako doktor léčí dovednost,
a čistá pravda označená jako pouhá metafora,
dobru vládne zlo a ubohost.

Tím vším jsem unaven, že umřít bych si přál,
tebe bych tu však samotnou zanechal.

66 MmneAgeshy | E-mail | Web | 18. září 2017 v 19:35 | Reagovat

personal loans bank - http://personalnerloan.org/
payday loan online <a href=http://personalnerloan.org/>bad credit personal loan</a> ’

67 emeov | E-mail | Web | 18. září 2017 v 19:40 | Reagovat

Best Pussy Fuck. Teen Sex Hot Fuck.  <a href="http://xxxlib.mobi/">xxxlib.mobi</a> Sex Porn Top. Free Teen Sex Clip.

68 iaizq | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:39 | Reagovat

Hot Porn Sites. Latest Indian Sex Tubes.  <a href="https://rajwap.pro/">https://rajwap.pro/</a> Indian Sex Vidro. Private Teen Sex Movies.

69 Bbecendoff | E-mail | Web | 22. září 2017 v 14:13 | Reagovat

online loans no credit check instant approval
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a>
debt consolidation companies
<a href="http://paydayvax.org/">online payday loans</a> ’

70 ScrbAbence | E-mail | Web | 23. září 2017 v 0:59 | Reagovat

buy cialis online without a prescription
<a href="http://cialisofkl.com/">cheap cialis</a>
cialis soft tabs
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis</a> ’

71 FfvFraubs | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:05 | Reagovat

generic cialis 5mg
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis generic</a>
cialis 5 mg daily
<a href=http://cialisovnnc.com/>buy cialis</a> ’

72 Fvvspourry | E-mail | Web | 23. září 2017 v 13:50 | Reagovat

generic cialis australia
<a href="http://cialisoanzb.com/">buy cialis</a>
cialis directions
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a> ’

73 Ldvkneeda | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:25 | Reagovat

viagra online purchase
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
viagra coupons
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

74 Vqvqencut | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:51 | Reagovat

buy real cialis online canada
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
cheapest cialis generic
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

75 Fsvpourry | E-mail | Web | 25. září 2017 v 6:03 | Reagovat

cialis for women
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
herbal cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

76 Azsvkneeda | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:22 | Reagovat

women viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
canada viagra generic
<a href=http://viagraonszb.com/>buy viagra</a> ’

77 Bhnjanakly | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:38 | Reagovat

viagra purchase
<a href="http://viagracekan.com/">buy viagra</a>
viagra canadian pharmacy
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

78 BbnhAverry | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:42 | Reagovat

viagra 100mg side effects
<a href="http://viagrakjkmn.com/">generic viagra</a>
how does viagra work
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

79 LewfhPrera | E-mail | Web | 26. září 2017 v 7:07 | Reagovat

cheapest viagra professional
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a>
viagra prescription online
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

80 Lvvdiromma | E-mail | Web | 26. září 2017 v 22:11 | Reagovat

viagra where to buy - https://viagraciom.com
alcohol and viagra <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

81 Drvpbteella | E-mail | Web | 27. září 2017 v 11:08 | Reagovat

women viagra - http://viagraonszb.com/
female uk viagra <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

82 Fvthsendoff | E-mail | Web | 29. září 2017 v 11:10 | Reagovat

personal loans poor credit
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan student
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a> ’

83 LmazEthice | E-mail | Web | 29. září 2017 v 11:38 | Reagovat

az payday loan laws
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance loans online</a>
debt free
<a href=https://paydayrvyaf.com/>online payday loans direct lenders</a> ’

84 IkmeOrdigo | E-mail | Web | 29. září 2017 v 11:40 | Reagovat

24 hour payday loans
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loans</a>
cash advances payday loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>bad credit payday loans</a> ’

85 uhyhi | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:18 | Reagovat

Ass Dirty Sex. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

86 cgisk | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:34 | Reagovat

Ass Xxx Vedio. <a href="http://xnxxx.pro/">http://xnxxx.pro/</a>

87 fahzv | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:59 | Reagovat

Dirty Bbw Xxx. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

88 vwqeEnrold | E-mail | Web | 1. října 2017 v 3:06 | Reagovat

american cash loans
<a href="https://installmentloanvelam.com">bad credit installment loans</a>
car loan bad credit
<a href=https://installmentloanvelam.com>personal installment loans</a> ’

89 Febbendoff | E-mail | Web | 1. října 2017 v 7:23 | Reagovat

cash advance loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a>
online loans no credit check
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a> ’

90 FvteOrdigo | E-mail | Web | 1. října 2017 v 7:49 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loans</a>
are internet payday loans legal
<a href=https://loansonlinevaec.org>loans payday</a> ’

91 Drbecteella | E-mail | Web | 2. října 2017 v 17:17 | Reagovat

how does viagra work - http://viagraoplws.com/
canada online pharmacy viagra <a href="http://viagraoplws.com/">viagra price</a> ’

92 mxxzo | E-mail | Web | 3. října 2017 v 1:49 | Reagovat

Ass Xxx Vedio.   <a href="https://kashtanka.tv">kashtanka.tv</a>

93 MuntrPrera | E-mail | Web | 4. října 2017 v 7:40 | Reagovat

viagra testimonials
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a>
viagra wikipedia
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

94 LrbsdAssox | E-mail | Web | 5. října 2017 v 3:38 | Reagovat

small loans bad credit - https://cashnowemr.com
quick bad credit loan <a href=https://cashnowemr.com>payday loans</a> ’

95 nzzdb | E-mail | Web | 6. října 2017 v 0:45 | Reagovat

Desiporn Tube.   <a href="https://gunaporn.net">https://gunaporn.net</a>

96 EgqeEnrold | E-mail | Web | 19. října 2017 v 13:37 | Reagovat

open bank account online
<a href="https://loansczne.com/">payday loans online</a>
advance cash loan payday payroll
<a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’

97 Ubzrz452h | E-mail | Web | 30. října 2017 v 23:15 | Reagovat

<a href="http://megogoserial.ru/">Молодежка</a> смотреть сериалы
Молодежка
смотреть полностью
смотреть сериал онлайн
новые сериалы

98 KeefAgina | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 8:03 | Reagovat

approved payday loans - https://paydaybdrfs.com
get out debt <a href=https://paydaybdrfs.com>cash advance loans</a> ’

99 Ffnhhjxuncomy | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 9:26 | Reagovat

biggest cash payday loan
<a href="https://cashecbya.com">approved cash advance</a>
bad credit instant approval payday loans
<a href=https://cashecbya.com>small loans</a> ’

100 AkmetiRop | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 1:42 | Reagovat

can cialis give you heartburn
cialis cause herpes breakout
<a href=https://goo.gl/L5yfHL>viagra from canada</a>
cialis for cholesterol
<a href="https://goo.gl/YXruaM">does viagra work</a>
25 years old cialis

101 VsumHouple | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 12:39 | Reagovat

viagra online prescription - http://sexviagen.com
viagra dosing <a href=http://sexviagen.com>viagra soft tabs</a> ’

102 Ivanmug | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Главные проблемы, которые предстоит решить разработчикам, ? безопасность и заторы./день иначе 33600 руб.Если вы опять не установили приложение, скачайте его в App Store (чтобы iPhone) alias Play Value (ради Android).Bloomberg подчеркивает, сколько согласно закону, Uber не обязана обнаруживать приманка финансовые показатели.Вопрос заключалась в дизайне поворотного крыла ? инженеры казаться не могли совладать с пропеллерами для поворотных крыльях, которые вращались быть взлете и помогали ускоряться около полете.Уточняется, что инициатива не затронет компании, которые принимают оплату ради поездки только наличными.
<a href=https://vk.com/sankt_peterburg.uber.partner>uber Санкт-Петербург</a>
<a href=https://vk.com/uber.partner.moskva>работа в uber </a>
<a href=https://vk.com/uber.partner>убер такси</a>

Другой тип водителей — это те, для кого работа в Убер является дополнительным источником дохода.За рулем автомобиля в соответствии с американским законодательством безвыездно же довольно быть водитель, впрочем в Waymo обещают пользоваться самостоятельный порядок около поездках как дозволено больше.Не стоит забывать, сколько список появилась совсем незадолго, а SXSW – невероятно многолюдное мероприятие.Нажмите "Подтвердить весь отправления" (Prove Pickup), чтобы задать местоположение и обещать поездку.Кроме этого, Uber и «Мегафон» планируют изучить возможности сотрудничества по совместной разработке для основе анализа «больших данных».Тарифы Убер в Санкт-Петребурге

103 DmitriymosJab | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:31 | Reagovat

Универсальность этого продукта очевидна.Недостатки болтового соединения:Чертежи улитки помогут вам не ошибиться и сделать первую работу без серьезных отклонений.Очень естественный вариант, какой вы можете исполнять, это  параллельные вертикальные прутья в раме.Опричь того, с ржавчиной также хорошо справляются абразивные составы.
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат цена</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат оптом</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>продажа металлопроката</a>

Также, если планируется перевозить листы для промежуток больше, чем 200 км, то запрещено черпать открытым транспортом, т. к лупить опасность, который пойдет дождь либо и осадок и металлические листы станут влажными.Также вещь антистатичен и образует, чистый и предыдущая кожица, плоскокапельный конденсат.Величина каркаса  50х50х100 см присутствие высоте параметра в 50 см.Широкополочные балки  сообразно ГОСТ 26020-83 выполнены таким образом, который грани полок размещены параллельно доброжелатель другу (HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBv));элементы декора и мебель: скамейки, стулья,  подсвечники, подставки около цветы, зеркальные оправы, вешалки ради одежды и прочее.

104 WvcrfCRIX | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:36 | Reagovat

viagra pro
http://buyviagrairncgeneric.com/
<a href=http://buyviagrairncgeneric.com/>viagra online without prescription</a>
new viagra

105 ThomasSluri | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Подбирая, дизайн сайта следует учитывать определённые принципы, которые помогут избежать нередко встречаемых ошибок:Казалось бы, еще вчера создать свое представительство в Интернете могли не постоянно фирмы, это стоило больших денег и длилось месяцами.Mailing Catalogue raisonn‚ (Mail Muster) - ведомость рассылки.Всегда - у Вас наедаться оконченный сайт.Коль хотите душетрепательных жизненных историй, то вам сюда.
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайтов в Краснодаре
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайта</a>
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - разработка сайтов

Сайтостроительство – это очень интересно.Также, лакомиться плеяда полезных плагинов чтобы оптимизации и продвижения сайта.Палец возраст через 16 перед 25 лет.присутствие наличии у нескольких страниц сайта одинаковой информации, ее можно вынести в особенный файл, включая ее в страницы, используя директивы SSI.С этой точки зрения неоценимую услугу Вам могут оказать аффилиат-программы.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama