"Sonety, jaká slast..."
Ivan Blatný

Willam Shakespeare - sonet č. 66 - v 13 českých překladech a jednom německém

18. června 2007 v 16:25 | Willam Shakespeare |  Sonety
originál:

Tired with all these, for restful death I cry:
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill.

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that to die, I leave my love alone.

Martin Hilský, 1992

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

Miroslav Kromiš

Znaven už vším, jen klid smrti chci,
Když žebráky zřím o vavřín se hádat,
A nuznou nulu velebenou pokrytci,
A čestné sliby lotry křivě skládat,

A metály na pupcích vrahů svítící,
A cudnost panny sprostě zkurvenou,
A přímý kmen odsouzený křivicí,
A sílu křehkým bičem zlomenou,

A kumšt, jak mocným líže paty hbitě,
A tupost s tituly, jak moudré poučuje,
A prosťáčky hluché k prosté realitě,
A v železech dobro, že zlému posluhuje.

Znaven už vším, od všeho chtěl bych utéct Tam,
Však zemru-li, svou lásku samu zanechám.

Josef Václav Sládek, 1883

Znaven vším tím po smrti volám tiché -
než zírat, jak se žebrák rodí v svět
a nuzné nic se v cetky šatí liché
a čistá věrnost nevěře jde v sled

a zlatá hodnost bídáka jak zdobí
a dívčí čest šlapána v prach a v nic
a dokonalost ve spárech je zloby
a síla od zbabělství bita v líc

a uměnu jak úřad umlčuje
a umem (jako lékař) vládne bloud
a prostá opravdovost hlupstvím sluje;
jak do ďáblových Bůh je zjímán pout:

znaven vším tím bych odešel už rád -
jen s láskou mou mi žel se rozžehnat.

Jaroslav Vrchlický, 1896

Vším znaven tím já smrt si přeju již!
Zásluhu o žebrácké holi zřím
a pravda nejryzší lží vbitá v kříž
a nuzné nic řve plechem zbujněným

a oblíbená čest se s hanbou týčí
a dívek ctnost se dravě řítí v pád
a nad právem bezpráví - vítěz křičí
a chromou moc zřím sílu vyssávat

a umění úřadům úctu cpáti
a blázny (doktoři jsou) moudré soudit
a bodré poctivosti hloupě láti
a vlásti zlo, ve službách dobrou troudit.

To všecko smrti rád bych umdlen vzdal,
jen kdyby milý sám tu nezůstal.

Jaroslav Vrchlický, 1904

Po smrti křičím tím vším unaven,
hle, zásluha se na žebrotu rodí
a pozlátkem tret prázdný ověšen
a ryzí věrnost v nevěře se brodí.

A zlatá čest na místě nestydů
a cudná ctnost v hampejzy pohrobena
a dokonalost štvána v neklidu
a síla trpaslíky seslabena;
ctná snaha blbosti v plen vydána
a umění jho moci musí nést
a prostota jak hloupost vysmána,
zlo žalářníkem, dobro vězněm jest:

Vším unaven rád umřel bych, ví Bůh,
mou smrtí jen by sám tu nezbyl druh.

Jan Vladislav, 1964

Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebrači,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči,

a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,

a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu -

tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

E. A. Saudek, 1975

Jsem unaven a za smrt prosím Boha -
jen nevidět už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost,

a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,

a umění jak panáčkuje vládě,
a doktor Blbec káže geniům,
a lumpové se posmívají pravdě,
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům -

tím světem unaven, tak rád bych zhas!
Leč tebe zůstavit mu napospas?

Zdeněk Hron, 1986

Mám všeho dost, chci umřít, ať mám klid,
když zásluhy jdou o žebrácké holi
a holý zadek smí se honosit
a pravá víra sebe zapřít svolí

a zářící čest zpupně pokořují
a dívčí cudnost zprzní bez pomoci
a ryzí dokonalost pranýřují
a sílu chromí starci zlomí mocí

a úřad umlčí hlas umění
a blbost schopné drze poučuje
a sprostí prostou pravdu podcení
a dobrý v poutech zlému posluhuje.

Mám toho dost, chci všemu sbohem dát,
ale když umřu, zradím, co mám rád!

Miroslav Macek, 1996

Jsem unavený, nechce se mi žít,
když lumpovi se metál připíná
a nuzná nicka chce se dobře mít
a čistou víru každý proklíná

a zlatý věnec zdobí ničemu
a dívčí cudnost špatně končívá
a dokonalost není k ničemu
a vláda v slabých rukou spočívá

a úřad bdí nad tvůrčí čistotou
a rozhodují blbci s tituly
a nazývají pravdu prostotou
a dobro k veslu zla si přikuli

vším znavený, bych smrt měl lehce brát,
však opustil bych i tu, co mám rád.
Václav Pinkava, 2002

Zmožen tím vším, zvu smrt ať pokoj dá mi, -
Neboť hle, žebráka zrození pod pás rána,
pak nuzná potřeba v radosti omezena,
pak víře nejčistší, štěstena nedopřána,

pak mylně, ostudně, ctihodnost pozlacená,
pak cudnost panenská na šlapání vyhnána,
pak ryzí výtečnost neprávem poškozená,
pak síla kulhavým zvikláním obelhána,

pak umu jazyk je svázaný mocí hluchou,
pak trouby doktorát zručnosti dílo boří,
pak pravda prostinká nařknuta prostoduchou,
pak dobro spoutané, vůdčímu zlu se koří:

Zmožen tím vším, chce se mi odsud spěchat,
však zemřít, lásku mou znamená samou nechat.

Václav Pinkava, 2007
Route 66

Mám toho dost. Vadí mi přímo k smrti
Jak na svět žebrák další přichází,
a Nouze malá veselím se vrtí,
a Víra mlčí stranou ve mlází,

a Pocty, komu vůbec nepřísluší,
a Ctnost vystavují nám, na osah,
a Vzornost mylně zkrášlují psí uši,
a Síla, zvrtlá, spí na nosítkách,

a Múza v podhradí, zcenzurovaná,
a Hloupost s titulem překonává,
a Pravda v Prostotu je přezdívaná,
a Dobro v okovech Zlo vyznává:

Mám toho dost, tak pryč už, vem to ďas,
Jen nenechat tu Lásku na pospas.

Pavel Švejnar, 2007

Pod tíhou toho všeho, já k smrti hledím v pláči,
když vidím květiny měniti za bodláčí,
když nuzota przní i eleganci,
když lhář vyzývá víru klidně k tanci,

když zlatí hanebnost a dávají ji s medem,
když skvrní panenství nejodpornějším jedem,
když právo souzeno je na pranýři,
když síla doprázdna jen zvadle míří,

když umění je jenom pro vládce,
když blázni léčí rozum v pohádce,
když pravda změnila se v nicotu,
když mění blbec dobro v prázdnotu.

Já více bych se na to nechtěl dívat,
však samotnou tě nechci nechat zpívat.

Zdenka Bergrová

Jsem unavený, vzdám se života,
vždyť žebrák nadarmo se bídě vzpírá
a vesele se tváří nicota
a křivě přísahá i čistá víra

a zlato cti se mění v pozlátko
a dívčí čest je hrubě znásilněná
a dokonalost končí zakrátko
a síla odkulhává zmrzačena

a umění vždy mocní umlčí
a tupec hraje roli profesora
a lež se pravdě směje do očí
a zlo je pán a dobrem smýká shora.

Jsem unavený, vzdám se života,
jenže by tebe stihla samota.
Klaus M. Rarisch
All dessen müde, such im Tod ich Ruh.
Man sieht Verdienst zum Bettler nur geboren,
die Freude fällt dem Nichts des Lumpen zu,
der Redlichkeit wird boshaft abgeschworen.
Die güldne Würde: würdelos verbogen,
Jungfräulichkeit: zur Hurerei bestellt,
Vollkommenheit: zur Schande umgelogen,
und Kraft: vom Hinkefuß der Macht gefällt.
Die Kunst im Maulkorb der Gewalt verstummt,
gelehrte Torheit kontrolliert die Echten,
die Wahrheit scheint zur Einfalt umgedummt,
der Gute, eingekerkert, dient dem Schlechten.
All dessen müde, wär ich längst gegangen -
Allein die Liebe hält mich hier gefangen.
 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (208)
Zobrazit starší komentáře

101 VsumHouple | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 12:39 | Reagovat

viagra online prescription - http://sexviagen.com
viagra dosing <a href=http://sexviagen.com>viagra soft tabs</a> ’

102 Ivanmug | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Главные проблемы, которые предстоит решить разработчикам, ? безопасность и заторы./день иначе 33600 руб.Если вы опять не установили приложение, скачайте его в App Store (чтобы iPhone) alias Play Value (ради Android).Bloomberg подчеркивает, сколько согласно закону, Uber не обязана обнаруживать приманка финансовые показатели.Вопрос заключалась в дизайне поворотного крыла ? инженеры казаться не могли совладать с пропеллерами для поворотных крыльях, которые вращались быть взлете и помогали ускоряться около полете.Уточняется, что инициатива не затронет компании, которые принимают оплату ради поездки только наличными.
<a href=https://vk.com/sankt_peterburg.uber.partner>uber Санкт-Петербург</a>
<a href=https://vk.com/uber.partner.moskva>работа в uber </a>
<a href=https://vk.com/uber.partner>убер такси</a>

Другой тип водителей — это те, для кого работа в Убер является дополнительным источником дохода.За рулем автомобиля в соответствии с американским законодательством безвыездно же довольно быть водитель, впрочем в Waymo обещают пользоваться самостоятельный порядок около поездках как дозволено больше.Не стоит забывать, сколько список появилась совсем незадолго, а SXSW – невероятно многолюдное мероприятие.Нажмите "Подтвердить весь отправления" (Prove Pickup), чтобы задать местоположение и обещать поездку.Кроме этого, Uber и «Мегафон» планируют изучить возможности сотрудничества по совместной разработке для основе анализа «больших данных».Тарифы Убер в Санкт-Петребурге

103 DmitriymosJab | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:31 | Reagovat

Универсальность этого продукта очевидна.Недостатки болтового соединения:Чертежи улитки помогут вам не ошибиться и сделать первую работу без серьезных отклонений.Очень естественный вариант, какой вы можете исполнять, это  параллельные вертикальные прутья в раме.Опричь того, с ржавчиной также хорошо справляются абразивные составы.
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат цена</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат оптом</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>продажа металлопроката</a>

Также, если планируется перевозить листы для промежуток больше, чем 200 км, то запрещено черпать открытым транспортом, т. к лупить опасность, который пойдет дождь либо и осадок и металлические листы станут влажными.Также вещь антистатичен и образует, чистый и предыдущая кожица, плоскокапельный конденсат.Величина каркаса  50х50х100 см присутствие высоте параметра в 50 см.Широкополочные балки  сообразно ГОСТ 26020-83 выполнены таким образом, который грани полок размещены параллельно доброжелатель другу (HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBv));элементы декора и мебель: скамейки, стулья,  подсвечники, подставки около цветы, зеркальные оправы, вешалки ради одежды и прочее.

104 WvcrfCRIX | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:36 | Reagovat

viagra pro
http://buyviagrairncgeneric.com/
<a href=http://buyviagrairncgeneric.com/>viagra online without prescription</a>
new viagra

105 ThomasSluri | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Подбирая, дизайн сайта следует учитывать определённые принципы, которые помогут избежать нередко встречаемых ошибок:Казалось бы, еще вчера создать свое представительство в Интернете могли не постоянно фирмы, это стоило больших денег и длилось месяцами.Mailing Catalogue raisonn‚ (Mail Muster) - ведомость рассылки.Всегда - у Вас наедаться оконченный сайт.Коль хотите душетрепательных жизненных историй, то вам сюда.
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайтов в Краснодаре
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайта</a>
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - разработка сайтов

Сайтостроительство – это очень интересно.Также, лакомиться плеяда полезных плагинов чтобы оптимизации и продвижения сайта.Палец возраст через 16 перед 25 лет.присутствие наличии у нескольких страниц сайта одинаковой информации, ее можно вынести в особенный файл, включая ее в страницы, используя директивы SSI.С этой точки зрения неоценимую услугу Вам могут оказать аффилиат-программы.

106 KdsnfAgina | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 11:23 | Reagovat

auto payday loan https://24hrspaydayloans.com/
quick loans online <a href=https://24hrspaydayloans.com/>fast payday loan</a>

107 JthasvEthice | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 2:47 | Reagovat

same day payday loans direct lenders
<a href="https://installmentloannbbm.com/">bad credit payday loans</a>
approved payday loans
<a href=https://installmentloannbbm.com/>online payday loans direct lenders</a>

108 JthasgwEthice | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 12:20 | Reagovat

approved payday loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">best payday loans</a>
1 hour payday loans no credit check
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday loan</a>

109 JtaxEthice | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 11:33 | Reagovat

cheap personal loans
<a href="https://badcreditnyrc.org/">fast payday loan</a>
installment payday loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>loans payday</a>

110 JwemEthice | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 4:55 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://personalaae.org/">instant payday loans</a>
quick and easy payday loan
<a href=https://personalaae.org/>loans payday</a>

111 Zbstuncomy | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 6:03 | Reagovat

fast loans
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance american express</a>
online loan
<a href=https://paydayvtuloans.com/>cash advance loans online</a>

112 RosarioBeins | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 22:14 | Reagovat

заказать продвижение сайта екатеринбург логин в скайпе SEO PRO1

113 JbscEthice | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 21:12 | Reagovat

quick cash payday loans
<a href="https://paydayacerloans.com/">fast payday loan</a>
payday loan
<a href=https://paydayacerloans.com/>online payday loans</a>

114 DerxNeerly | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 12:21 | Reagovat

australian payday loans
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">direct lender payday loans</a>
ameriloan payday loan
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">payday loans no credit check</a>

115 Mdvxominy | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 13:47 | Reagovat

viagra generic
<a href="http://viagracnar.com/">buy viagra online</a>
brand name viagra no prescription
<a href="http://viagracnar.com/">buy viagra online</a> ’

116 TimothyAmuts | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 15:40 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/64YAkVNc

new online casino no deposit bonus, how to make money web design, ideas on how to make extra money from home, how to make money online with clickbank, how to make money off resale tickets, how to make money fast in skyrim xbox 360, how to earn quick money online in india, casino online belgie legaal
, how to make extra money with a real estate license, how to make quick money in london, how to make money with online games website, how to make money working from home, real legit ways to make money at home, casino online paypal, how to make easy cash from home, cc to uc transfer rate, how to play real money games on pokerstars, how to make quick paypal cash, casino royale 2006 online espaГ±ol
, make money online with your mobile phone, cashman casino free online games, paypal money transfer fee international, online money making jobs for students, best us online casino no deposit codes 2017, euro casino online, how to make money through chat rooms, online gambling casino california

117 Fwenpourry | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 20:33 | Reagovat

does cialis work on women
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis pharmacy
<a href="http://retcialis.com/">order cialis online</a> ’

118 FndFraubs | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 10:33 | Reagovat

cialis 5mg reviews
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">buy cheap cialis</a>
cheap cialis tablets
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis sale</a> ’

119 Fdnpourry | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 23:31 | Reagovat

generic cialis overnight
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis use in women
<a href="http://cialisoakdm.com/">buy cialis online without a prescription</a> ’

120 Ecfvavancy | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 15:44 | Reagovat

buy online viagra http://viasergeneric.com/  OK’

121 Mhtceancy | E-mail | Web | 2. února 2018 v 3:54 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
usa payday advance <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loans</a>

122 Mvsdteella | E-mail | Web | 6. února 2018 v 15:30 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra</a>
viagra how it works
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">order viagra online</a>

123 Omcexpon | E-mail | Web | 8. února 2018 v 4:17 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> payday loan</a>
short term loans https://365paydayloan.org/ -  no faxing payday loan

124 Randallunali | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:26 | Reagovat

how long does it take for viagra works
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra online</a>
stacking viagra and cialis
<a href="http://www.viagrabs.com">buy viagra</a>
why doesn't medicare cover viagra

125 Psaapove | E-mail | Web | 10. února 2018 v 18:36 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">small business plans</a>
in custom writing
https://writebusinessplanatb.org/ - business plans

126 DonaldPayob | E-mail | Web | 11. února 2018 v 0:01 | Reagovat

process of using viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
can i get viagra off the shelf
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
viagra with methamphetamine

127 DonaldPayob | E-mail | Web | 11. února 2018 v 3:35 | Reagovat

adderall and viagra safe
<a href=http://viagrabs.com>generic viagra</a>
know about viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
does viagra work for a girl

128 MichaelDon | E-mail | Web | 13. února 2018 v 5:13 | Reagovat

can you take cialis without ed
<a href=http://www.jcialisf.com>buy cialis</a>
cialis blood flow
<a href="http://jcialisf.com">cialis no prescription</a>
what costs more viagra or cialis

129 VrcAgina | E-mail | Web | 16. února 2018 v 12:10 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
custom paper writing college
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>business plan writing</a>

130 Gbrcautt | E-mail | Web | 19. února 2018 v 12:50 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> cash advance</a>
loans bad credit <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday advance</a>
OK’

131 LtvAgina | E-mail | Web | 21. února 2018 v 9:21 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
an instant payday loan <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>direct online lender</a>

132 Henryeuroky | E-mail | Web | 24. února 2018 v 8:22 | Reagovat

i http://cialisonlinejig.com buying cialis online <a href=http://www.cialisonlinejig.com>cialis online pharmacy</a>

133 Lqxmyday | E-mail | Web | 27. února 2018 v 1:15 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis</a>
cialis reviews
<a href=http://cialisovnnc.com/>cheap cialis</a> OK’

134 Gblteella | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:32 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">cialis online</a>
real viagra for sale
<a href="http://freeerectilepills.com/">over counter erectile pills</a> OK’

135 Oklpourry | E-mail | Web | 17. března 2018 v 13:42 | Reagovat

prednisone getting off side effects
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
prednisone ulcerative colitis reviews
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">buy prednisone</a> OK’

136 Llmcautt | E-mail | Web | 19. března 2018 v 17:49 | Reagovat

viagra dosage recommended
<a href="http://buyviaqra.com/">buy viagra</a>
viagra toronto
<a href=http://buyviaqra.com/>viagra</a>  OK’

137 Grvinirl | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 16:41 | Reagovat

Nature 440 7083 : 435—6. cheap female viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for women for sale</a> viagra herbal substitute <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for men for sale</a>  This may include one or more painful blisters located on the mouth, lips, or on any genital skin. OK’

138 bgcmeado | E-mail | Web | 11. dubna 2018 v 23:51 | Reagovat

viagra wholesale <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra samples</a> buying viagra online <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>what is viagra</a> OK’

139 bsdfmeado | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 6:12 | Reagovat

viagra soft <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra generic online</a> viagra prescription <a href=http://viagapharmaked.com/#>natural viagra substitutes</a> OK’

140 bsrinirl | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 14:13 | Reagovat

viagra brand <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra for sale</a> viagra prescription uk <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra buy on line</a> OK’

141 wbzPiove | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 13:14 | Reagovat

viagra professional <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">buy online viagra</a> female viagra pills <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra safe</a> OK’

142 dczmeado | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:05 | Reagovat

buy cheap viagra online <a href="http://menedkkr.com/#">buy discount viagra online</a> viagra generic brand <a href=http://menedkkr.com/#>female viagra pill</a>

143 iosinirl | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 17:18 | Reagovat

best prices on brand viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">buy viagra online</a> how to use viagra cheap viagra

144 dbaPiove | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 5:23 | Reagovat

sublingual viagra <a href="http://download4os.com/#">viagra brands</a> viagra <a href=http://download4os.com/#>natural viagra alternative</a>

145 nsafceancy | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 18:00 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
cash advance loan <a href="https://ttsitworldwide.com/">ohio cash advance payday loan</a>

146 Kisnikenak | E-mail | Web | 2. května 2018 v 11:22 | Reagovat

Сертифицированный дисконт online магазин кроссовок Nike в Российской столице

В страну наконец пришла настоящая весна, а это значит что настала пора снимать громоздкие зимние сапоги и ботинки и обуваться в лёгкую весенне-летнюю обувь. Официальный магазин Nike в Москве <a href=https://justnike.ru/zhenshhiny/>https://justnike.ru/zhenshhiny/</a> предлагает обитателям Москвы купить красивые и прочные кроссовки для спортивных тренировок или повседневной носки из оригинальной коллекции тёплого сезона 2018 года.

В настоящее время Nike считается одним из лидеров рынка качественной спортивной обуви на всей планете: кроссовки этой марки носят для тренировок мировые звезды спорта; премьер-министры и президенты, звезды медийной сферы и другие лидеры мнений не стесняются появляться на улице именно в этих кроссовках.

Если вы хотите <a href=https://justnike.ru/zhenshhiny/>купить женские кроссовки nike</a> , то вам стоит воспользоваться услугами официального реселлера Nike в РФ, а не пытать счастья на рынках. Китайские подпольные фабрики активно подделывают американские кроссовки, используя для этого низкокачественные и даже опасные для здоровья материалы. Контрафактная обувь не прослужит и месяца, тогда как настоящие кроссовки Nike, при регулярном уходе, без труда послужат вам пару сезонов.

Сотрудничать с сертифицированным реселлером Найк в Москве  - это еще и небывало удобно: для заказа обуви сегодня не нужно даже выходить из квартиры. Вы просто-напросто сделаете заказ на те кроссовки которые вам понравились через корзину магазина и ожидаете курьера. Для примерки дома, на условиях курьерской доставки, вы сможете выбрать 3 модели кроссовок, в случае необходимости перечень может быть увеличен, но тогда за доставку надо будет немного доплатить. После примерки заказанных кроссовок и поиска дефектов на них, вы оплачиваете заказ курьеру и отдаёте ему не подошедшие вам модели.

В магазине сертифицированного дилера американской компании в Москве вы найдете востребованные массовым рынком линейки кроссовок, в том числе легендарные AirMax и <a href=https://justnike.ru/zhenshhiny/>кроссовки nike женские все в интернет-магазине</a> .

Обувь в каталоге удобно фильтруется по видам спорта, размерам, цене и цветам. Если в ходе выбора товаров и согласования примерки у вас возникнут трудности, то справиться с ними вам поможет консультант в отдельном online чате.

Важные моменты доставки вы можете озвучить в ходе телефонного разговора с менеджером или отдельном поле перед оформлением заказа. Заказывайте качественную обувь для жизни и отдыха Nike в Москве, ведите здоровый образ жизни и получайте невероятный заряд бодрости и здоровья на каждый день!

147 bhrAssox | E-mail | Web | 3. května 2018 v 5:42 | Reagovat

viagra before and after pictures <a href="http://viagraazmhj.com/#">viagra</a> how long does viagra last <a href=http://viagraazmhj.com/#>generic viagra</a>

148 vsfSkenly | E-mail | Web | 7. května 2018 v 3:55 | Reagovat

buy viagra online cheap <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy real viagra online</a> online generic viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy generic viagra online</a>

149 bdcDyems | E-mail | Web | 9. května 2018 v 13:31 | Reagovat

natural viagra alternative <a href="http://usa77www.com/#">order viagra</a> new viagra <a href=http://usa77www.com/#>how does viagra work</a>

150 forfriskhud.se | E-mail | Web | 13. května 2018 v 3:55 | Reagovat

Hi! Sonnet 13 is included as one of Shakespeare's Procreation sonnets . Sonnets 1-17 are an introduction to the plot of the complete sonnets. Each of these 17 sonnets is a different argument to convince the young man to marry a woman and have children to continue his legacy and to have his beauty live on. The Sonnets collection is suspected to have been written during an unknown timeline of years beginning prior to 1598 and then more periodically from 1599-1609. 1609 is the year that the collection was finally published for the first time.

151 bdcPaycle | E-mail | Web | 18. května 2018 v 15:14 | Reagovat

cash out loan calculator <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loan</a> ez cash loans reviews <a href=https://mobilleaderapply.com/>benefits of merchant cash advance</a>

152 pamDyems | E-mail | Web | 22. května 2018 v 18:26 | Reagovat

viagra and alcohol <a href="https://aluixnetwork.com/#">online viagra</a> soft tabs viagra <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra online cheap</a>

153 becgauch | E-mail | Web | 24. května 2018 v 20:20 | Reagovat

viagra soft tabs <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">cheap viagra</a> get viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">viagra online</a>

154 ThomasSluri | E-mail | Web | 27. května 2018 v 22:21 | Reagovat

Но затрапезничать у этого варианта единодержавно важный порок, какой, для выше зрение, не позволяет судить сей вариация создания сайта как с другими вариантами.Самостоятельное обновление блога.Учение содержит в себе тысячи шаблонов и массу модулей, которые можно подключить к вашему проекту.И Вы не сможете восстановить его для другом хостинге.Вот изрядно шаблонов (хи дозволительно встречать через встроенный поиск тем на вордпрессе), которые вам могут пригодиться:
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>разработка сайтов</a>
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>создание сайта</a>
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайта

Это интересно.Беспричинно же используется C, C++, Visual Underlying, AppleScript, Java и языки программирования командных процессоров Unix.Вы должны внимательно выслушать их заключение и, коли нуждаться, исполнять нужные исправления.проводить почтовые рассылки по своим клиентамЭто избавит вас от многих недоразумений и поможет эффективно построить процесс.

создание сайтов Краснодар

155 bdxDyems | E-mail | Web | 28. května 2018 v 1:12 | Reagovat

buy discount viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">try viagra for free</a> buy viagra online without prescription <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/#>buy viagra</a>

156 bcxgauch | E-mail | Web | 4. června 2018 v 14:55 | Reagovat

lowest price viagra <a href="http://viagraazmhj.com/#">generic viagra online</a> viagra and alcohol <a href="http://viagraazmhj.com/#">viagra online usa</a>

157 vxdDyems | E-mail | Web | 6. června 2018 v 18:40 | Reagovat

mail order viagra <a href="http://setviagraeja.com/#">online order viagra</a> viagra price <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra cheapest</a>

158 plogauch | E-mail | Web | 7. června 2018 v 16:20 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="http://menedkkr.com/#">viagra sale</a> viagra pharmacy <a href="http://menedkkr.com/#">online viagra</a>

159 hfuDyems | E-mail | Web | 8. června 2018 v 2:49 | Reagovat

low cost viagra <a href="http://sexviagen.com/#">viagra cost</a> cheap viagra <a href=http://sexviagen.com/#>viagra</a>

160 bfiDyems | E-mail | Web | 8. června 2018 v 13:17 | Reagovat

viagra cheapest <a href="http://viagraocns.com/#">generic viagra 100mg</a> buy generic viagra <a href=http://viagraocns.com/#>viagra generic</a>

161 pazSmogy | E-mail | Web | 9. června 2018 v 3:39 | Reagovat

lowest viagra price <a href="http://viagrapfhze.com/#">discount viagra</a> viagra online no prescription <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra price</a>

162 nnsDyems | E-mail | Web | 9. června 2018 v 16:39 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">order generic viagra</a> free viagra sample pack <a href=https://aluixnetwork.com/>cheap viagra from india</a>

163 xntgauch | E-mail | Web | 9. června 2018 v 18:49 | Reagovat

viagra sildenafil <a href="https://movietrailershd.org ">viagra online without prescription</a> lowest price viagra <a href="https://movietrailershd.org">generic viagra</a>

164 nfsDyems | E-mail | Web | 10. června 2018 v 2:46 | Reagovat

cheap viagra canada <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra online pharmacy</a> brand viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>generic viagra rx</a>

165 nfgDyems | E-mail | Web | 11. června 2018 v 5:07 | Reagovat

real viagra <a href="http://mo-basta.org">effects of viagra</a> viagra cost <a href=http://mo-basta.org>viagra price</a>

166 nreDyems | E-mail | Web | 11. června 2018 v 15:05 | Reagovat

generic viagra <a href="http://susamsokagim.com">buy female viagra</a> viagra pill <a href=http://susamsokagim.com>viagra spam</a>

167 xbcgauch | E-mail | Web | 11. června 2018 v 16:47 | Reagovat

consolidating student loans <a href="https://onlineloan.us.org">online payday loans</a> consolidation debt <a href="https://onlineloan.us.org">online loans for bad credit</a>

168 bsdDyems | E-mail | Web | 13. června 2018 v 2:47 | Reagovat

best payday loan website <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">payday loans</a> consolidate credit cards <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loan</a>

169 bdsDyems | E-mail | Web | 13. června 2018 v 12:45 | Reagovat

unsecured loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org">payday loans</a> open online bank account <a href=https://cashadvanceonline.us.org>advance cash payday loan</a>

170 nmngauch | E-mail | Web | 18. června 2018 v 20:02 | Reagovat

cialis online <a href="http://cialisserfher.com/ ">generic cialis</a> tadalafil tablets 20 mg <a href="http://cialisserfher.com/">generic cialis online</a>

171 nffwhani | E-mail | Web | 24. června 2018 v 2:07 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://loviagraosn.com/">viagra price</a> viagra samples <a href="http://loviagraosn.com/">generic viagra</a>

172 jmnBlarl | E-mail | Web | 15. července 2018 v 3:22 | Reagovat

cheap generic viagra <a href="http://newviagrakfv.com/#generic viagra"> generic viagra online</a> female viagra pill <a href=http://newviagrakfv.com/#online>viagra online</a>

173 nukbUill | E-mail | Web | 15. července 2018 v 21:25 | Reagovat

discount viagra <a href="http://loviagraosn.com/#online viagra"> online viagra</a> viagra free samples <a href="http://loviagraosn.com/#buy">viagra online</a>

174 hhrbUill | E-mail | Web | 17. července 2018 v 2:48 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://buyviagrajayvc.com/">viagra</a> viagra overdose <a href="http://buyviagrajayvc.com/">viagra without prescription</a>

175 rnhNeomb | E-mail | Web | 17. července 2018 v 19:15 | Reagovat

tadalafil dosage <a href="http://cialislisthec.com/">tadalafil dosage</a> order cialis online <a href="http://cialislisthec.com/">buy cialis without prescription</a>

176 khfNeomb | E-mail | Web | 19. července 2018 v 20:18 | Reagovat

discount viagra <a href="http://onlineviaqer.com/#">viagra</a> viagra doses <a href="http://onlineviaqer.com/#">generic sildenafil</a>

177 gbxBlarl | E-mail | Web | 21. července 2018 v 0:32 | Reagovat

buy tadalafil online <a href="http://cialisotjs.com/#">tadalafil tablets</a> liquid tadalafil <a href=http://cialisotjs.com/#>cialis price</a>

178 fhgrhica | E-mail | Web | 24. července 2018 v 20:10 | Reagovat

cialis 20mg <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">cialis pill</a> cialis professional <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>cialis canada</a>

179 nbvBlarl | E-mail | Web | 25. července 2018 v 23:09 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://fviagrajjj.com/#">purchase viagra online</a> viagra generic <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra generic</a>

180 nyhNeomb | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 16:16 | Reagovat

cialis online pharmacy <a href="http://besiktasboschservis.com/#">discount cialis</a> cialis without prescription <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis pills</a>

181 nsxrhica | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 23:14 | Reagovat

order cialis online <a href="https://www.fundeconp.org/#">cialis 20mg</a> tadalafil dosage <a href=https://www.fundeconp.org/#>do you need a prescription for cialis</a>

182 nyhNeomb | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 14:08 | Reagovat

cheapest cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis 20 mg</a> do you need a prescription for cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">no prescription cialis</a>

183 sffBlarl | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 0:52 | Reagovat

buy viagra online <a href="https://susamsokagim.com/">canada viagra</a> viagra spam <a href=https://susamsokagim.com/>generic viagra</a>

184 byhbUill | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 21:23 | Reagovat

online pharmacy viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap viagra</a> buy viagra online at <a href="http://www.bitcapblog.com/">what is sildenafil</a>

185 KennethJew | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 14:13 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://kamagrabestprices.us.com/>buy kamagra oral jelly</a>

186 Robertabems | E-mail | 5. srpna 2018 v 19:20 | Reagovat

Здравствуйте, уважаемый администратор,
хотим предложить Вам свои услуги по продвижению Вашего сайта,
партнерской программы или реферальной ссылки.

Продвижение происходит с помощью прогонов по разным базам:
1 Статейный прогон - аккуратный, белый прогон сайта по трастовой базе
2 Прогон программой Хрумер - 3000 размещений вашего сообщения с ссылкой
3 Прогон Хрумером на 15000 размещений вашего сообщения с ссылкой

Подробней об услугах и ценах можно узнать здесь http://igoog.ru/uslugi

187 KennethJew | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 10:18 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>source</a>

188 Aaronamure | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 9:26 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://levaquin.us.org/>generic levaquin</a>

189 KennethJew | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 17:28 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>Tadalafil 60 Mg</a>

190 KennethJew | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 10:15 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://viagrabestprices.us.com/>Viagra</a>

191 KennethJew | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 6:16 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://buytrazodone.us.org/>trazodone</a>

192 JasonPrusy | E-mail | 1. září 2018 v 12:05 | Reagovat

Продам 25 уникальных статей из веб архива
Объем статей от 1500 до 7000 знаков
Уникальность статей выше 90%
Стоимость 500 рублей
Тематика разная, контент не подбираю под запросы покупателя, просто продаю имеющийся
Подойдет как для разбавления своих сайтов, так и для перепродажи на биржах после небольшой коррекции
Все статьи продаю только в одни руки!
email для связи и перессылки статей: thrumer@yandex.ru
Работаю по предоплате на вебмани

193 KennethJew | E-mail | Web | 3. září 2018 v 2:57 | Reagovat

wh0cd1496394 <a href=http://abilifycheap.us.com/>cymbalta abilify</a>

194 WilliamPiola | E-mail | Web | 8. září 2018 v 11:33 | Reagovat

[URL=http://put.sibirki.com]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://get.nsexy.ru]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям. Смотрите проверенных девочек и вы получите то, что видите на сайте в реальности. Качественные интим услуги в Новосибирске это лучший способ снять сексуальное напряжение – в сауне, у вас, в гостинице или апартаментах – неважно! Мы поможем вам подобрать именно тех девушек, за которыми вы пришли к нам.

195 Arthurtorne | E-mail | Web | 6. října 2018 v 8:13 | Reagovat

Закаленная сталь свободно связывает арматуру,  потому который хорошо зафиксированный узел довольно плотно граничить к металлу в выбранном положении.Теплица из арматуры своими рукамиОбратите внимание, что в траншею не закладываются кирпичи сиречь камни, иначе основание потеряет свою прочность.

Ради правильного выбора и покупки изделий из арматуры существует всего три основных правила, следуя которым вы сделаете безукоризненный выбор. Быть этом недопускается поперечная деформация. Чугунные трубы SM- стеновой профнастил;Газоэлектрическая отделка нагревает металла ради счет электроэнергии, около этом расплав удаляется струей газа.

196 Loans For Bad Credit | E-mail | Web | 10. října 2018 v 5:22 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>payday loan california</a>

197 Radikjex | E-mail | 10. listopadu 2018 v 2:54 | Reagovat

Want poznakomitsa closer come to the site
http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7

198 ZacharIncax | E-mail | Web | 21. února 2019 v 5:57 | Reagovat

работа в интернете без
вложений https://margin101.blogspot.com/

199 Maerads | E-mail | Web | 23. února 2019 v 11:28 | Reagovat

<a href=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/rotate-in-autocad.html>на сайте</a> поворот объектов в AutoCAD

200 Pejab | E-mail | Web | 23. února 2019 v 15:45 | Reagovat

https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/rotate-in-autocad.html поворот объектов в Автокаде. Статья. Видео.

201 Maerads | E-mail | Web | 3. března 2019 v 12:49 | Reagovat
202 Jeffreychumb | E-mail | Web | 16. března 2019 v 15:36 | Reagovat
203 VinDic | E-mail | Web | 16. března 2019 v 21:50 | Reagovat

https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html изометрическое черчение в Автокаде.

204 JoshuaExils | E-mail | Web | 23. března 2019 v 20:51 | Reagovat

training programs, <a href="https://bloghealth.ru/fizicheskaya-forma/">Fitness blog</a>, healthy lifestyle, diet, proper nutrition

206 Grhax | E-mail | Web | 28. března 2019 v 13:56 | Reagovat

https://drawing-portal.com/shading-gradient-autocad/shading-gradient-autocad.html как нанести штриховку в Автокаде.

207 Josephdit | E-mail | Web | 11. července 2019 v 18:30 | Reagovat

Brief movie reviews $ & . . > . . < . " , ? > . - . . . . - @ , . < = . % http://essay-for-your-day.gq/165/ Article writing on global warming & ) * ( How long are thesis statements . - $ . . " . ( > = @ > ^ ( $ < . . * : % . :

208 Neootum | E-mail | 9. listopadu 2019 v 19:56 | Reagovat

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75  звоните пишите  viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75  звоните пишите  viber watsapp

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama