"Sonety, jaká slast..."
Ivan Blatný

Willam Shakespeare - sonet č. 66 - v 13 českých překladech a jednom německém

18. června 2007 v 16:25 | Willam Shakespeare |  Sonety
originál:

Tired with all these, for restful death I cry:
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill.

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that to die, I leave my love alone.

Martin Hilský, 1992

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.

Miroslav Kromiš

Znaven už vším, jen klid smrti chci,
Když žebráky zřím o vavřín se hádat,
A nuznou nulu velebenou pokrytci,
A čestné sliby lotry křivě skládat,

A metály na pupcích vrahů svítící,
A cudnost panny sprostě zkurvenou,
A přímý kmen odsouzený křivicí,
A sílu křehkým bičem zlomenou,

A kumšt, jak mocným líže paty hbitě,
A tupost s tituly, jak moudré poučuje,
A prosťáčky hluché k prosté realitě,
A v železech dobro, že zlému posluhuje.

Znaven už vším, od všeho chtěl bych utéct Tam,
Však zemru-li, svou lásku samu zanechám.

Josef Václav Sládek, 1883

Znaven vším tím po smrti volám tiché -
než zírat, jak se žebrák rodí v svět
a nuzné nic se v cetky šatí liché
a čistá věrnost nevěře jde v sled

a zlatá hodnost bídáka jak zdobí
a dívčí čest šlapána v prach a v nic
a dokonalost ve spárech je zloby
a síla od zbabělství bita v líc

a uměnu jak úřad umlčuje
a umem (jako lékař) vládne bloud
a prostá opravdovost hlupstvím sluje;
jak do ďáblových Bůh je zjímán pout:

znaven vším tím bych odešel už rád -
jen s láskou mou mi žel se rozžehnat.

Jaroslav Vrchlický, 1896

Vším znaven tím já smrt si přeju již!
Zásluhu o žebrácké holi zřím
a pravda nejryzší lží vbitá v kříž
a nuzné nic řve plechem zbujněným

a oblíbená čest se s hanbou týčí
a dívek ctnost se dravě řítí v pád
a nad právem bezpráví - vítěz křičí
a chromou moc zřím sílu vyssávat

a umění úřadům úctu cpáti
a blázny (doktoři jsou) moudré soudit
a bodré poctivosti hloupě láti
a vlásti zlo, ve službách dobrou troudit.

To všecko smrti rád bych umdlen vzdal,
jen kdyby milý sám tu nezůstal.

Jaroslav Vrchlický, 1904

Po smrti křičím tím vším unaven,
hle, zásluha se na žebrotu rodí
a pozlátkem tret prázdný ověšen
a ryzí věrnost v nevěře se brodí.

A zlatá čest na místě nestydů
a cudná ctnost v hampejzy pohrobena
a dokonalost štvána v neklidu
a síla trpaslíky seslabena;
ctná snaha blbosti v plen vydána
a umění jho moci musí nést
a prostota jak hloupost vysmána,
zlo žalářníkem, dobro vězněm jest:

Vším unaven rád umřel bych, ví Bůh,
mou smrtí jen by sám tu nezbyl druh.

Jan Vladislav, 1964

Znaven, ach, znaven vším, já volám smrt a klid,
když vidím zásluhy rodit se na žebrači,
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
a víru nejčistší zrazenou v hořkém pláči,

a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest, servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,

a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
a přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu -

tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.

E. A. Saudek, 1975

Jsem unaven a za smrt prosím Boha -
jen nevidět už, jak je bita ctnost,
a vynášena nicka přeubohá,
a křivdou rozšlapána nevinnost,

a odívána zlatem nemohoucnost,
a v trhu prodávána dívčí čest,
a pokálena bezúhonná vroucnost,
a utloukáno to, co silné jest,

a umění jak panáčkuje vládě,
a doktor Blbec káže geniům,
a lumpové se posmívají pravdě,
a Dobro babě Zlu jak smejčí dům -

tím světem unaven, tak rád bych zhas!
Leč tebe zůstavit mu napospas?

Zdeněk Hron, 1986

Mám všeho dost, chci umřít, ať mám klid,
když zásluhy jdou o žebrácké holi
a holý zadek smí se honosit
a pravá víra sebe zapřít svolí

a zářící čest zpupně pokořují
a dívčí cudnost zprzní bez pomoci
a ryzí dokonalost pranýřují
a sílu chromí starci zlomí mocí

a úřad umlčí hlas umění
a blbost schopné drze poučuje
a sprostí prostou pravdu podcení
a dobrý v poutech zlému posluhuje.

Mám toho dost, chci všemu sbohem dát,
ale když umřu, zradím, co mám rád!

Miroslav Macek, 1996

Jsem unavený, nechce se mi žít,
když lumpovi se metál připíná
a nuzná nicka chce se dobře mít
a čistou víru každý proklíná

a zlatý věnec zdobí ničemu
a dívčí cudnost špatně končívá
a dokonalost není k ničemu
a vláda v slabých rukou spočívá

a úřad bdí nad tvůrčí čistotou
a rozhodují blbci s tituly
a nazývají pravdu prostotou
a dobro k veslu zla si přikuli

vším znavený, bych smrt měl lehce brát,
však opustil bych i tu, co mám rád.
Václav Pinkava, 2002

Zmožen tím vším, zvu smrt ať pokoj dá mi, -
Neboť hle, žebráka zrození pod pás rána,
pak nuzná potřeba v radosti omezena,
pak víře nejčistší, štěstena nedopřána,

pak mylně, ostudně, ctihodnost pozlacená,
pak cudnost panenská na šlapání vyhnána,
pak ryzí výtečnost neprávem poškozená,
pak síla kulhavým zvikláním obelhána,

pak umu jazyk je svázaný mocí hluchou,
pak trouby doktorát zručnosti dílo boří,
pak pravda prostinká nařknuta prostoduchou,
pak dobro spoutané, vůdčímu zlu se koří:

Zmožen tím vším, chce se mi odsud spěchat,
však zemřít, lásku mou znamená samou nechat.

Václav Pinkava, 2007
Route 66

Mám toho dost. Vadí mi přímo k smrti
Jak na svět žebrák další přichází,
a Nouze malá veselím se vrtí,
a Víra mlčí stranou ve mlází,

a Pocty, komu vůbec nepřísluší,
a Ctnost vystavují nám, na osah,
a Vzornost mylně zkrášlují psí uši,
a Síla, zvrtlá, spí na nosítkách,

a Múza v podhradí, zcenzurovaná,
a Hloupost s titulem překonává,
a Pravda v Prostotu je přezdívaná,
a Dobro v okovech Zlo vyznává:

Mám toho dost, tak pryč už, vem to ďas,
Jen nenechat tu Lásku na pospas.

Pavel Švejnar, 2007

Pod tíhou toho všeho, já k smrti hledím v pláči,
když vidím květiny měniti za bodláčí,
když nuzota przní i eleganci,
když lhář vyzývá víru klidně k tanci,

když zlatí hanebnost a dávají ji s medem,
když skvrní panenství nejodpornějším jedem,
když právo souzeno je na pranýři,
když síla doprázdna jen zvadle míří,

když umění je jenom pro vládce,
když blázni léčí rozum v pohádce,
když pravda změnila se v nicotu,
když mění blbec dobro v prázdnotu.

Já více bych se na to nechtěl dívat,
však samotnou tě nechci nechat zpívat.

Zdenka Bergrová

Jsem unavený, vzdám se života,
vždyť žebrák nadarmo se bídě vzpírá
a vesele se tváří nicota
a křivě přísahá i čistá víra

a zlato cti se mění v pozlátko
a dívčí čest je hrubě znásilněná
a dokonalost končí zakrátko
a síla odkulhává zmrzačena

a umění vždy mocní umlčí
a tupec hraje roli profesora
a lež se pravdě směje do očí
a zlo je pán a dobrem smýká shora.

Jsem unavený, vzdám se života,
jenže by tebe stihla samota.
Klaus M. Rarisch
All dessen müde, such im Tod ich Ruh.
Man sieht Verdienst zum Bettler nur geboren,
die Freude fällt dem Nichts des Lumpen zu,
der Redlichkeit wird boshaft abgeschworen.
Die güldne Würde: würdelos verbogen,
Jungfräulichkeit: zur Hurerei bestellt,
Vollkommenheit: zur Schande umgelogen,
und Kraft: vom Hinkefuß der Macht gefällt.
Die Kunst im Maulkorb der Gewalt verstummt,
gelehrte Torheit kontrolliert die Echten,
die Wahrheit scheint zur Einfalt umgedummt,
der Gute, eingekerkert, dient dem Schlechten.
All dessen müde, wär ich längst gegangen -
Allein die Liebe hält mich hier gefangen.
 

19 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (119)
Zobrazit starší komentáře

101 VsumHouple | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 12:39 | Reagovat

viagra online prescription - http://sexviagen.com
viagra dosing <a href=http://sexviagen.com>viagra soft tabs</a> ’

102 Ivanmug | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Главные проблемы, которые предстоит решить разработчикам, ? безопасность и заторы./день иначе 33600 руб.Если вы опять не установили приложение, скачайте его в App Store (чтобы iPhone) alias Play Value (ради Android).Bloomberg подчеркивает, сколько согласно закону, Uber не обязана обнаруживать приманка финансовые показатели.Вопрос заключалась в дизайне поворотного крыла ? инженеры казаться не могли совладать с пропеллерами для поворотных крыльях, которые вращались быть взлете и помогали ускоряться около полете.Уточняется, что инициатива не затронет компании, которые принимают оплату ради поездки только наличными.
<a href=https://vk.com/sankt_peterburg.uber.partner>uber Санкт-Петербург</a>
<a href=https://vk.com/uber.partner.moskva>работа в uber </a>
<a href=https://vk.com/uber.partner>убер такси</a>

Другой тип водителей — это те, для кого работа в Убер является дополнительным источником дохода.За рулем автомобиля в соответствии с американским законодательством безвыездно же довольно быть водитель, впрочем в Waymo обещают пользоваться самостоятельный порядок около поездках как дозволено больше.Не стоит забывать, сколько список появилась совсем незадолго, а SXSW – невероятно многолюдное мероприятие.Нажмите "Подтвердить весь отправления" (Prove Pickup), чтобы задать местоположение и обещать поездку.Кроме этого, Uber и «Мегафон» планируют изучить возможности сотрудничества по совместной разработке для основе анализа «больших данных».Тарифы Убер в Санкт-Петребурге

103 DmitriymosJab | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:31 | Reagovat

Универсальность этого продукта очевидна.Недостатки болтового соединения:Чертежи улитки помогут вам не ошибиться и сделать первую работу без серьезных отклонений.Очень естественный вариант, какой вы можете исполнять, это  параллельные вертикальные прутья в раме.Опричь того, с ржавчиной также хорошо справляются абразивные составы.
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат цена</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>металлопрокат оптом</a>
<a href=https://vk.com/metall_optom>продажа металлопроката</a>

Также, если планируется перевозить листы для промежуток больше, чем 200 км, то запрещено черпать открытым транспортом, т. к лупить опасность, который пойдет дождь либо и осадок и металлические листы станут влажными.Также вещь антистатичен и образует, чистый и предыдущая кожица, плоскокапельный конденсат.Величина каркаса  50х50х100 см присутствие высоте параметра в 50 см.Широкополочные балки  сообразно ГОСТ 26020-83 выполнены таким образом, который грани полок размещены параллельно доброжелатель другу (HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBv));элементы декора и мебель: скамейки, стулья,  подсвечники, подставки около цветы, зеркальные оправы, вешалки ради одежды и прочее.

104 WvcrfCRIX | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 13:36 | Reagovat

viagra pro
http://buyviagrairncgeneric.com/
<a href=http://buyviagrairncgeneric.com/>viagra online without prescription</a>
new viagra

105 ThomasSluri | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 15:42 | Reagovat

Подбирая, дизайн сайта следует учитывать определённые принципы, которые помогут избежать нередко встречаемых ошибок:Казалось бы, еще вчера создать свое представительство в Интернете могли не постоянно фирмы, это стоило больших денег и длилось месяцами.Mailing Catalogue raisonn‚ (Mail Muster) - ведомость рассылки.Всегда - у Вас наедаться оконченный сайт.Коль хотите душетрепательных жизненных историй, то вам сюда.
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - создание сайтов в Краснодаре
<a href=https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23>продвижение сайта</a>
https://vk.com/sozdanie_sajtov_krasnodar_23 - разработка сайтов

Сайтостроительство – это очень интересно.Также, лакомиться плеяда полезных плагинов чтобы оптимизации и продвижения сайта.Палец возраст через 16 перед 25 лет.присутствие наличии у нескольких страниц сайта одинаковой информации, ее можно вынести в особенный файл, включая ее в страницы, используя директивы SSI.С этой точки зрения неоценимую услугу Вам могут оказать аффилиат-программы.

106 KdsnfAgina | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 11:23 | Reagovat

auto payday loan https://24hrspaydayloans.com/
quick loans online <a href=https://24hrspaydayloans.com/>fast payday loan</a>

107 JthasvEthice | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 2:47 | Reagovat

same day payday loans direct lenders
<a href="https://installmentloannbbm.com/">bad credit payday loans</a>
approved payday loans
<a href=https://installmentloannbbm.com/>online payday loans direct lenders</a>

108 JthasgwEthice | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 12:20 | Reagovat

approved payday loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">best payday loans</a>
1 hour payday loans no credit check
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday loan</a>

109 JtaxEthice | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 11:33 | Reagovat

cheap personal loans
<a href="https://badcreditnyrc.org/">fast payday loan</a>
installment payday loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>loans payday</a>

110 JwemEthice | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 4:55 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://personalaae.org/">instant payday loans</a>
quick and easy payday loan
<a href=https://personalaae.org/>loans payday</a>

111 Zbstuncomy | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 6:03 | Reagovat

fast loans
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance american express</a>
online loan
<a href=https://paydayvtuloans.com/>cash advance loans online</a>

112 RosarioBeins | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 22:14 | Reagovat

заказать продвижение сайта екатеринбург логин в скайпе SEO PRO1

113 JbscEthice | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 21:12 | Reagovat

quick cash payday loans
<a href="https://paydayacerloans.com/">fast payday loan</a>
payday loan
<a href=https://paydayacerloans.com/>online payday loans</a>

114 DerxNeerly | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 12:21 | Reagovat

australian payday loans
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">direct lender payday loans</a>
ameriloan payday loan
<a href="https://loansbadrehcredit.org/">payday loans no credit check</a>

115 Mdvxominy | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 13:47 | Reagovat

viagra generic
<a href="http://viagracnar.com/">buy viagra online</a>
brand name viagra no prescription
<a href="http://viagracnar.com/">buy viagra online</a> ’

116 TimothyAmuts | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 15:40 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/64YAkVNc

new online casino no deposit bonus, how to make money web design, ideas on how to make extra money from home, how to make money online with clickbank, how to make money off resale tickets, how to make money fast in skyrim xbox 360, how to earn quick money online in india, casino online belgie legaal
, how to make extra money with a real estate license, how to make quick money in london, how to make money with online games website, how to make money working from home, real legit ways to make money at home, casino online paypal, how to make easy cash from home, cc to uc transfer rate, how to play real money games on pokerstars, how to make quick paypal cash, casino royale 2006 online espaГ±ol
, make money online with your mobile phone, cashman casino free online games, paypal money transfer fee international, online money making jobs for students, best us online casino no deposit codes 2017, euro casino online, how to make money through chat rooms, online gambling casino california

117 Fwenpourry | E-mail | Web | Neděle v 20:33 | Reagovat

does cialis work on women
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis pharmacy
<a href="http://retcialis.com/">order cialis online</a> ’

118 FndFraubs | E-mail | Web | Úterý v 10:33 | Reagovat

cialis 5mg reviews
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">buy cheap cialis</a>
cheap cialis tablets
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis sale</a> ’

119 Fdnpourry | E-mail | Web | Středa v 23:31 | Reagovat

generic cialis overnight
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis use in women
<a href="http://cialisoakdm.com/">buy cialis online without a prescription</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama