"Sonety, jaká slast..."
Ivan Blatný

Karel Hlaváček - Sokolské sonety 2/2

27. června 2007 v 23:17 | Karel Hlaváček |  Sonetové cykly
Sokolu

Ty svatý ptáku, znaku naší síly,
v svůj ostrý zob a nepoddajný spár
chop těchto mojích chabých veršů pár
a zakruž s nimi k slunci nad mrak bílý!

Ač chabé jsou, přec mají tep mé žíly,
je štěstí v nich, však také v nich náš zmar;
ty kdybys dal jim síly, ohně dar,
tož možná, že by potom působily!

Ó, působit! Být bratrům maják, stráž,
jim na rtech jásat, truchlit v jejich bídě,
jít první v boj, být slední v puklé přídě,

když vstává vrah, hřmít: Sta se paží vzpaž!
a za Vlast s Victoria! v rtech mřít v boji -
viď, sonete, to touhou tvou i mojí.

Rovnost, volnost, bratrství

Ó, heslo, promočené vřelou krví
těch tisíců, již pod nůž guillotiny
šíj sklonili ... to věk byl zcela jiný,
jenž zapálil tvůj smolný věnec prvý,

než náš . . . ten stařec, skepsí předrážděný.
Dnes umírá ... věk nový, hrozný, stinný
pěst pozdvihuje, zrak má zkrvavený
a tváři vzdornou, plnou trpké sliny.

Je obzor v mracích - jen ta pěst z nich čouhá
a v rudých blescích, jichž spleť tu tam plouhá,
se vyzývavě svírá, touhou chví ...

Jen v dáli slunce zlatý proužek kreslí,
viz, nad ním krouží Sokol nepokleslý -
a volá: Rovnost, volnost, bratrství!

Jindřich Fügner

Ó, bratří! Nechtějte zisk, ni slávu,
sic kroky vaše povedou vás k scestí -
radš v zápasišti tužte svoje pěsti,
krev línou měníce ve žhavou lávu!

Tak jenom jednou v azur zvednem hlavu,
tak nám jen budou z trní růže kvésti,
tak na slovanské lípě ratolesti
zas nové vyraší - ni zisk, ni slávu!

Tak, Jindřichu, jsi volal na počátku,
když myšlence Tvé zasvítalo ráno,
a hlas Tvůj neznikl ve prázdné hluši ...

Však málokterý dnes Tvou na památku
si vyryl ona slova ve svou duši;
i zisk i slávu.- kdybys řek - to ano.

Miroslav Tyrš

Ran ze sterých když síla nám se ztrácí,
když skládáme v klín dlaně zkrvavělé
a nížíme skráň v tupé resignaci,
když s čela krůpěje nám kanou vřelé;

tu k Tobě zvedném svoje zraky stmělé,
a bleskem stará síla v sval se vrací;
šik srazíme, v boj řítíme se směle
Tvou pro myšlenku, pro sokolskou práci.

Buď stále při nás, rozdmychuj v nás plamen,
jímž druhdy hárala Tvá duše celá,
však zvolna jenž v nás dneska uhasíná,

a pomoz tam, kde ještě paže líná
a hebká visí nečinně dle těla:
a brzy stihnem slední mety - amen.

Pozor!

Vy bratří na výspách, vy přední stráže,
ať u Krkonoš, Tater, u Šumavy,
ó, pozor bedlivý, u boků paže,
vždyť víte dobře! K hranicím zrak tmavý!

Vrah na dosah je! Líp než kdy a snáže,
by roztah dráp svůj, skrčený a dravý -
tož pozor bedlivý, na zbrani paže,
a k hranicím svůj upřete zrak žhavý!

Co vichr od Voges, co od Uralu?
je právě vichr jen, a pranic více -
radš šlehni zas břit zbraně rezovaté!

Tož pozor bedlivý, vpřed zřítelnice,
vždyť každá píď té země rovna graalu -
ba, věřte, schytala víc krve svaté.

Sonet našim trubačům

Už odjakživa není pohár medu,
by nebylo v něm aspoň kapky žluči ...
Z nás ovšem každý rád, když hřmění ledu
už v dáli usíná, když háje zvučí,

když štíty hor mlh ve modravém plédu
se v obzor choulí, fialky když pučí
a ovlhlý kraj zamženému hledu
když s ostrou vůní padá do náručí ...

Vždyť rudých košil červenavé vlny
se začnou zvedat v moři bílých květů:
čas přišel našich výletův a sletů.

Žel jenom, že dech Vesny kouzlaplný
krom zpěvu ptactva, letě přes zahrady,
též vzbouzí vaše bájné serenády.

Za Františkem Hochmanem

Líť bílý sokol přes šumavské vazy,
jež choulily se do mlh haveloku,
na slávský jih, až k moři beze hrází,
sval ocelivý v spáru, blesky v oku.

A volal, hřímal ve skal hluché svazy
té svaté písně o sokolství sloku,
kde zotročilost po skalách se plazí
a podobna je stohlavému zmoku.

Kdo porval náhle křídel jeho veslo,
jež za sluncem se jenom vždycky chvělo,
že člověk podiví se, kam že chtělo

a u jaké to mety na zem kleslo?
Ó, osude, bij v hruď se, kaj se, smělý,
tvé tetivy to jedovaté střely!

Politický sonet

Jde vítr od Voges - a plášť náš spěchem
se po něm kroutí, třepotá a kotí,
a celý národ jedním kvapným dechem
si notí Marseille - ba, že jenom notí!

V tom vítr obrátí se, zrovna proti
(náš čich v něm zvětří ruskou juchtu) - spěchem
plášť po něm zas, a Marseille nepovolná
v "Ó, bože, cara chraň ..." se mění zvolna.

Co sympathií sklem tu dvojí slávu
tak zříme - ký div, vlastní impotenci
že snažíme se moudře zatušovat,

by nemohla po světě vytrubovat
tu naši zbídačelou existenci
pro číhavý smích zlomyslných davů!

Našemu starému písmáku
Br. Karlu Vaníčkovi

Ó, nepochybuj! Tvoje paraboly,
v nichž perla pravdy ztajena vždy dřímá,
v nichž brzy Jan lká, brzy Matouš hřímá,
neb Lukáš s Markem moudrosti chléb drolí,

ty jistě vzrostou v srdcí našich poli,
jak na stéble když zlatitý klas klímá!
Ó, nepochybuj, mluv jen stále zpříma
a v Epištolách svých hoj, kde co bolí!

Že tu a tam Tvá slova kárající,
jež zvykla mluvit s nepokrytou lící,
jsou uvítána šklebu černým křídlem -

nač výtky činit? je to prvý případ?
už v písmě psáno démantovým rydlem:
že neradno je komus perly sypat.

Glossy k našemu životu

Snad kdyby všecek národ tleskal práci naší,
laur uznání klad na zpocené skráně -
co platno to, kdy Damoklův už meč se snáší
nám nad hlavami ku poslední ráně? ...

A musí k nám jít každý odhodlaně,
když egoismus bují v každé straně
a nedůvěra, rozkol ve všem všade
nám v cestu, tak dost příkrou, balvan klade.

A je to tklivá donquixotiada,
již hrajem politickém na jevišti -
o žabí chlup dnes všade zuří váda ...

A každý ve všem růžové zří Příští,
jen v práci ne, jež do ústraní padá,
kde bengál slávy hned tak nezablyští.

Sonet sokolského dorostu

Jen co vzrostem, zmohutníme
z káňat v sokolíky -
však se také přiřadíme
mezi bojovníky.

Jen co síla, jež v nás dříme,
zpevní naše šiky -
věru, že se dovtípíme -
Co nám blesků kliky?

Poletíme, v pažích zbraně,
boj kde nejvíc víří,
a zas ranou každé ráně,

která na Vlast míří,
odpovíme odhodlaně -
jako bohatýři!

Západ

To bylo na vrcholu Řípu ... rudě kalné
se slunce řítilo do violeti par -
v jich horké extase, i jich majestátní zmar
jak chtělo by své ztopit slávy triumfálné.

Jak tiše padlo v zapomnění háje dálné! ...
Ni jeden výkřik protestu se neozval,
když černý obrys hrot svůj k jeho středu klál -
jen dole těkalo kdes mlhou Ave žalné.

Tak divná nálada nás všecky provinila:
to nebe bledě lhostejné, ten tklivý skon,
po svrchovaných slávách zoufalý ten sklon,

ta zamyšlená apathie, k smrti zpilá ...
Pak sstoupali jsme ... v šero spěšně plakal zvon
neb trubkou četa četu občas pozdravila ...

Z výletu

To zticha pršelo ... Do kroku našich čet
bil jednotvárný rytmus kapek na listech
a žita zhořkle voněla ... v tmy tichý vzdech
se chvilkou zachvěl polhlasem náš zmlklý ret.

Tón modře sepiový na vše, na vše sed:
na tesknost zelení, na řeky chladný plech,
na vesnic zemdlenost, na ticha jejich střech ...
vše zvolna zatopil ... i obrys našich čet ...

Už slabě mžilo jen (to z podvečerních mlh,
jež po všem zůstaly) ... Hlas trubky chvílí střík
v to zplihlé ovzduší, by oživil náš chod ...

A ticho ... jen kdes v travách zněly strachy vlh,
vlh, poplašených hlasným pleskem našich bot,
však v tichu velikém mdle vrávoral jich křik.

Reminiscence

To bývá zvykem zlotřilého davu,
že výkřik: Ukřižuj ho! - Na hranici! -
neb: Vypij! - (třímaje číš bolehlavu) -
má pro velduchy, láskou zmírající.

Ó, vyčítavý šume v rýnském splavu,
ó, svatý ohni, jenž´s šleh´ nad Kostnicí,
jejž rozdmýchal děd strašnou ve záplavu -
dnes ještě ztlumen, spíš nám v zřítelnici.

Žel jen že spoutalo nás kolik věků
do pout, jež nesnadno v ráz roztrhnouti -
že někdy přec, to dodává nám síly.

Ó mistře Jene, v času bouřném jeku,
ty nedej plamenům těm uhasnouti:
ať ženou nám blesk studu aspoň v žíly!

Epilog

Když věsí se nám na paty zášť němá,
tím pevněj upřem zrak v to naše příští,
tím pevněj sevřem šik v tom zápasišti,
ať se všech stran nám hrozí anathema!

V tom boji úporném, jenž konce nemá,
v němž poctivá zbraň na nás nezablyští,
leč pomluva, lež, úškleb s každé strany -
v tom boji jenom kotví naše stany.

Jdem sice pomalu ... ta chvilka v dáli,
kde celý národ, s naší hrstkou spojen,
je pevný řetěz, ničím nerozdvojen ...

Však přece jdem ... A to je právě pálí,
to drásá jejich každým svalem, nervem,
to v černém svědomí jich hryže červem!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Martin Gerstner | 5. června 2010 v 23:42 | Reagovat

Skvělé! Zvláště "Jindřich Fügner" je stále aktuální.

2 cheap plus size wedding dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 17:19 | Reagovat

I recently came across your blog and have been reading along. Very nice post
http://www.isdress.org

3 BlopOrdigo | E-mail | Web | 22. září 2017 v 5:24 | Reagovat

emergency loan
<a href="http://loansvtna.org/">fast cash loans</a>
quick cash payday loans
<a href=http://loansvtna.org/>cash advance</a> ’

4 Bbecendoff | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:44 | Reagovat

best payday loans lenders
<a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a>
loan bad credit
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a> ’

5 HhhjEthice | E-mail | Web | 22. září 2017 v 8:56 | Reagovat

instant payday loans
<a href="http://personalacrb.org/">easy personal loans</a>
no credit check student loans
<a href=http://personalacrb.org/>personal loans bad credit</a> ’

6 ScrbAbence | E-mail | Web | 23. září 2017 v 5:22 | Reagovat

cialis next day delivery
<a href="http://cialisofkl.com/">buy cialis</a>
cialis brand
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis buy</a> ’

7 FfvFraubs | E-mail | Web | 23. září 2017 v 9:48 | Reagovat

order cialis no prescription
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis online</a>
how much does cialis cost
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

8 Ldvkneeda | E-mail | Web | 24. září 2017 v 22:11 | Reagovat

substitute viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
women taking viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

9 Azsvkneeda | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:07 | Reagovat

female viagra drug
<a href="http://viagraonszb.com/">cheap viagra</a>
brand name viagra on line
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra</a> ’

10 LewfhPrera | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:24 | Reagovat

order viagra online
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a>
liquid viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

11 Bhnjanakly | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:25 | Reagovat

buying viagra online
<a href="http://viagracekan.com/">cheap viagra</a>
viagra dose
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

12 Drvpbteella | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:29 | Reagovat

viagra brand - http://viagraonszb.com/
viagra alternatives <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

13 PameEnrold | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:30 | Reagovat

same day cash advance
<a href="https://installmentsvfacr.com/">installment loans bad credit</a>
bad credit no fax payday loans
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment payday loans</a> ’

14 IkmeOrdigo | E-mail | Web | 29. září 2017 v 3:48 | Reagovat

fast cash
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loans online</a>
payday loans no credit check no employment verification
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loan</a> ’

15 FvrcEthice | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:44 | Reagovat

business payday loans
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance on credit card</a>
online loans no credit
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>pay day loans</a> ’

16 MuntrPrera | E-mail | Web | 4. října 2017 v 1:59 | Reagovat

uk viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a>
viagra effects on women
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

17 VtvzvdPync | E-mail | Web | 6. října 2017 v 20:30 | Reagovat

buy cheap cialis - https://genonlinecialis.com
cheap cialis online <a href=https://genonlinecialis.com>buy cialis</a> ’

18 Sfgfborbify | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 23:29 | Reagovat

pay day - https://paydaaexc.com
fast cash loans <a href=https://paydaaexc.com>fast payday loans</a> ’

19 LssnbdcAverry | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 3:24 | Reagovat

viagra soft gel tabs
http://canadiannowv.com/
viagra dosages
<a href=http://canadiannowv.com/>viagra price</a>

20 KdbccfAgina | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 11:04 | Reagovat

instant loans for bad credit http://paydayloansonlinenow.us.com/
credit card bad credit <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans online</a>

21 KdbccfAgina | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 23:31 | Reagovat

approval payday loan http://paydayloansonlinenow.us.com/
quick cash <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans</a>

22 Mlokmceancy | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 2:44 | Reagovat

400 payday loan https://1paydayloansonline.com/
best payday loan on line <a href="https://1paydayloansonline.com/">pay day loans</a>

23 Dvenrenendoff | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 2:12 | Reagovat

check cash
<a href="https://1paydayloansonline.com/">best payday loans</a>
1 hr payday loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">online payday loans no credit check</a>

24 Dbewenendoff | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 4:09 | Reagovat

consolidation
<a href="https://paydayloanver.org/">online payday loans direct lenders</a>
fast cash payday loan
<a href="https://paydayloanver.org/">payday advance loan</a>

25 Jbsdnuncomy | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 2:45 | Reagovat

low interest personal loans
<a href="https://xxepayday.com/">cash advance on credit card</a>
installment loans bad credit
<a href=https://xxepayday.com/>online payday loans direct lenders</a>

26 JtbwwEthice | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:14 | Reagovat

all online payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org/">instant payday loans</a>
businesses loans
<a href=https://loansonlinevaec.org/>get payday loan</a>

27 Dsbgendoff | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 16:01 | Reagovat

loans bad credit
<a href="https://paydayploansonline.org/">instant payday loans</a>
no credit check personal loans
<a href="https://paydayploansonline.org/">online payday loans no credit check</a>

28 Dsbgbendoff | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 15:09 | Reagovat

car title payday loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">best payday loans</a>
apply for payday loans online
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday loans no credit check</a>

29 Zbstuncomy | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 22:33 | Reagovat

speedycash com
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance online</a>
online loans no credit check
<a href=https://paydayvtuloans.com/>cash advance loans</a>

30 Dnbcendoff | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 2:04 | Reagovat

payday title loan consolidation
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday loans online</a>
payday loan online no credit check
<a href="https://paydaynnoo.org/">best payday loans</a>

31 Mcsominy | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 19:20 | Reagovat

soft tabs viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra prescription online</a>
generic viagra sildenafil
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra plus</a> ’

32 Mndominy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 17:50 | Reagovat

viagra safe
<a href="http://viagrapfhze.com/">womens viagra</a>
viagra order
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy viagra without prescription</a> ’

33 Fndpourry | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 4:10 | Reagovat

medicament cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
cheapest cialis online
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis professional</a> ’

34 FndFraubs | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 16:12 | Reagovat

cialis soft tabs online
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">buy cialis without prescription</a>
herbal cialis
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis sale</a> ’

35 GbvFraubs | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 19:11 | Reagovat

cialis daily dosage
<a href="http://veucialis.com/">cialis sale</a>
buy cialis from india
<a href=http://veucialis.com/>cialis generic</a> ’

36 EvFraubs | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 13:12 | Reagovat

cialis discount
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis professional</a>
female cialis review
<a href=http://veucialis.com/>cheap cialis</a> ’

37 Ondcominy | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 16:41 | Reagovat

buy viagra online canada
http://genericonlineviaqra.com/
cheap viagra canada
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">purchase viagra</a> OK’

38 Ecfvavancy | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 22:57 | Reagovat

viagra online consult brand http://viasergeneric.com/  OK’

39 Ecfvavancy | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 23:17 | Reagovat

brand name viagra http://viasergeneric.com/  OK’

40 Rokteella | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 13:02 | Reagovat

generic viagra canada http://genericonlineviaqra.com/ ok’

41 Mvsdteella | E-mail | Web | 6. února 2018 v 22:26 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra</a>
viagra review
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">order viagra online</a>

42 Gbrcautt | E-mail | Web | 19. února 2018 v 0:42 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> bad credit loans that are not payday loans</a>
military payday loans no <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday loans</a>
OK’

43 Grdmyday | E-mail | Web | 22. února 2018 v 16:38 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis</a>
cialis 10 mg
<a href=http://buycialisomskc.com/>cialis pills</a> OK’

44 Pplteella | E-mail | Web | 3. března 2018 v 19:00 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction remedies</a>
buy pfizer viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">herbal erectile dysfunction pills</a> OK’

45 Okmpaype | E-mail | Web | 16. března 2018 v 9:01 | Reagovat

amoxil allergic reaction
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil 500 mg</a>
amoxil child dosage
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>price of amoxil</a> ’

46 Oklpourry | E-mail | Web | 16. března 2018 v 21:23 | Reagovat

prednisone horror stories
<a href="http://prednisonepill20mg.com/"></a>
prednisone while drinking alcohol
<a href="http://prednisonepill20mg.com/">cheap prednisone</a> OK’

47 Lmmteella | E-mail | Web | 20. března 2018 v 2:43 | Reagovat

where can you buy viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra online</a>
viagra toronto
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra</a> OK’

48 Hnnlulge | E-mail | Web | 23. března 2018 v 13:57 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need cash fast</a>
guaranteed loan approval online <a href="https://needmoney.us.com/">i need money today</a>
OK’

49 Jjjcautt | E-mail | Web | 23. března 2018 v 14:54 | Reagovat

best payday loan companies <a href="https://fastcash.us.com/"> fast loans with bad credit</a>
payday loans no credit check no faxing <a href=https://fastcash.us.com/> fast cash payday loan</a>
OK’

50 GbcAssox | E-mail | Web | 31. března 2018 v 20:28 | Reagovat

viagra forum
<a href=http://vigraviagra.com/>viagra online</a>
order viagra without prescription
<a href="http://vigraviagra.com/">generic viagra</a> OK’

51 bsrinirl | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 19:51 | Reagovat

viagra overdose <a href="http://fviagrajjj.com/#">online generic viagra</a> viagra online shop <a href="http://fviagrajjj.com/#">online purchase viagra</a> OK’

52 wbzPiove | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:04 | Reagovat

pharmacy viagra <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">buy discount viagra</a> generic viagra rx <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra shelf life</a> OK’

53 bsfmeado | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 20:05 | Reagovat

what does viagra do <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra 100mg</a> viagra samples <a href=http://fviagrajjj.com/#>uk viagra</a>

54 btdinirl | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 13:04 | Reagovat

generic viagra 50mg <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">over the counter viagra</a> viagra india viagra samples

55 mmkceancy | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 11:03 | Reagovat

payday loans people bad credit <a href="https://ttsitworldwide.com/#">nevada payday loan laws</a> online loans no credit check <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans las vegas nevada</a>

56 lrmcDyems | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 17:24 | Reagovat

viagra sans ordonnance https://www.vieillemaman.com/ viagra sans ordonnance

57 bsnAgeshy | E-mail | Web | 1. května 2018 v 1:00 | Reagovat

what do you need for an amscot payday advance https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/
typical payday loan rates <a href=https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/#>quick bucks payday loan</a>

58 ehrceancy | E-mail | Web | 1. května 2018 v 1:38 | Reagovat

debt <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans online</a> direct online lender <a href="https://ttsitworldwide.com/#">lead loans</a>

59 ndgDyems | E-mail | Web | 5. května 2018 v 17:06 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra pills</a> viagra online <a href=http://viagapharmaked.com/#>viagra generic</a>

60 nnzAgina | E-mail | Web | 11. května 2018 v 10:54 | Reagovat

direct payday lenders no teletrack <a href="https://paydayloans-online.us.org/#">direct lender payday loans</a> bad credit cash fast payday loan loans <a href=https://paydayloans-online.us.org/#>payday loans online direct lenders only</a>

61 llqceancy | E-mail | Web | 11. května 2018 v 14:51 | Reagovat

advance loans <a href="https://cashloansonline.us.org/#">same day payday loans</a> online loans monthly payments <a href="https://cashloansonline.us.org/#">bad credit personal loans not payday loans</a>

62 baaelusty | E-mail | Web | 21. května 2018 v 0:22 | Reagovat

bad credit <a href="https://applygoleader.com/">payday loans no credit check</a> credit card debt consolidation <a href="https://applygoleader.com/">loans online</a>

63 ngvDyems | E-mail | Web | 30. května 2018 v 13:47 | Reagovat

order viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">cheap generic viagra</a> natural alternatives to viagra <a href=http://canadiannowv.com/#>buy viagra</a>

64 bzyDyems | E-mail | Web | 5. června 2018 v 22:59 | Reagovat

viagra australia <a href="http://loviagraosn.com/#">buy cheap generic viagra</a> how viagra works <a href=http://loviagraosn.com/#>how to get viagra</a>

65 vadgauch | E-mail | Web | 6. června 2018 v 13:22 | Reagovat

online cialis <a href="http://hitcialisosn.com/#">tadalafil generic</a> cialis 5mg <a href="http://hitcialisosn.com/#">tadalafil cialis</a>

66 vxdDyems | E-mail | Web | 6. června 2018 v 14:34 | Reagovat

viagra soft tabs <a href="http://setviagraeja.com/#">discount viagra</a> free viagra without prescription <a href=http://setviagraeja.com/#>buy viagra uk</a>

67 Kiiraaborp | E-mail | Web | 6. června 2018 v 22:05 | Reagovat

analsik 500 mg amoxicillin
<a href="http://myamoxilok.com">amoxicillin/clavulanate 875/125</a>
glibenclamide dosage forms of amoxicillin
<a href=http://myamoxilok.com#augmentin+875-125>amox/k clav 875-125</a>
amoxicillin drug information pdf

68 sdbgauch | E-mail | Web | 6. června 2018 v 22:22 | Reagovat

cialis soft <a href="http://hopcialisraj.com/#">buy tadalafil online</a> cialis soft <a href="http://hopcialisraj.com/#">cheap tadalafil</a>

69 nfkSmogy | E-mail | Web | 7. června 2018 v 16:26 | Reagovat

viagra sale <a href="http://viagracefo.com/#">buy viagra online</a> free viagra <a href=http://viagracefo.com/#>online viagra</a>

70 pazSmogy | E-mail | Web | 8. června 2018 v 8:00 | Reagovat

viagra sale online <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra online without prescription</a> price viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra online</a>

71 bfiDyems | E-mail | Web | 8. června 2018 v 9:11 | Reagovat

buy viagra soft <a href="http://viagraocns.com/#">viagra wholesale</a> generic viagra <a href=http://viagraocns.com/#>viagra coupons</a>

72 plogauch | E-mail | Web | 8. června 2018 v 16:56 | Reagovat

viagra on line <a href="http://menedkkr.com/#">viagra generic</a> buy viagra online <a href="http://menedkkr.com/#">buy viagra</a>

73 nfsDyems | E-mail | Web | 9. června 2018 v 22:54 | Reagovat

buy cheap purchase uk viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra online</a> lowest viagra price <a href=https://holidayrentallorgues.com/>generic brands of viagra online</a>

74 ndggauch | E-mail | Web | 10. června 2018 v 8:56 | Reagovat

viagra uk sales <a href="http://bitcapblog.com ">order viagra</a> pharmacy viagra <a href="http://bitcapblog.com">buy cheap viagra</a>

75 xcbgauch | E-mail | Web | 12. června 2018 v 7:06 | Reagovat

buy viagra soft <a href="http://emtpartsstore.com/">viagra online</a> viagra online <a href="http://emtpartsstore.com">when will generic viagra be available</a>

76 bsdDyems | E-mail | Web | 12. června 2018 v 18:00 | Reagovat

advance payday loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">loans online</a> online loans no credit check instant approval <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loans online direct lenders only</a>

77 xbcgauch | E-mail | Web | 12. června 2018 v 22:32 | Reagovat

guaranteed bad credit personal loans <a href="https://onlineloan.us.org">online loans</a> best payday loan service <a href="https://onlineloan.us.org">online loan</a>

78 nnrDyems | E-mail | Web | 16. června 2018 v 5:37 | Reagovat

tadalafil <a href="http://fundeconp.org/">buy cialis online</a> tadalafil tablets <a href=http://fundeconp.org/>generic cialis</a>

79 nffwhani | E-mail | Web | 25. června 2018 v 21:06 | Reagovat

free viagra sample pack <a href="http://loviagraosn.com/">viagra prescription</a> canadian viagra <a href="http://loviagraosn.com/">buy generic viagra</a>

80 bsdDyems | E-mail | Web | 10. července 2018 v 1:50 | Reagovat

cheap viagra 100mg <a href="http://purseinstock.com/">generic viagra online</a> cheap viagra <a href=http://purseinstock.com/>generic viagra</a>

81 Markaborp | E-mail | Web | 10. července 2018 v 9:02 | Reagovat

medikament ass100 nebenwirkungen viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra capsules online mail-order pharmacies</a>
viagra naturel gingembre vertus
<a href=http://viagra-gg.com#sildenafil+prices>brand viagra online mail-order pharmacies</a>

82 Markaborp | E-mail | Web | 10. července 2018 v 9:03 | Reagovat

viagra nhs guidelines
<a href="http://viagra-gg.com">generic viagra</a>
montagu s harrier female viagra
<a href=http://viagra-gg.com#prezzo+viagra+50+mg>sildenafil citrate</a>

83 Markaborp | E-mail | Web | 20. července 2018 v 23:57 | Reagovat

20mg cialis effects
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil tablets</a>
novosemide 20mg cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+canadian+pharmacy>tadalafil tablets</a>

84 Markaborp | E-mail | Web | 21. července 2018 v 0:09 | Reagovat

kivexa generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20 mg</a>
best price for generic cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+online>cialis prices</a>

85 Markaborp | E-mail | Web | 21. července 2018 v 5:00 | Reagovat

cialis generico venezuela president
<a href="http://cialis-easy.com">interactions for cialis</a>
comprar cialis generico por internet
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+samples ]coupon tadalafil[/URL]

86 Markaborp | E-mail | Web | 21. července 2018 v 11:08 | Reagovat

generic cialis 5mg best price
<a href="http://cialis-easy.com">cialis without a doctor's prescription</a>
cialis generico in farmacia esiste
<a href=http://cialis-easy.com#20mg+cialis>cialis prices</a>

87 Markaborp | E-mail | Web | 21. července 2018 v 21:47 | Reagovat

cialis 5 mg price usa
<a href="http://cialis-easy.com">cheap cialis 20mg</a>
acquistare cialis online sicuro
<a href=http://cialis-easy.com#purchasing+cialis+on+the+internet>cialis 20 mg best price</a>

88 Markaborp | E-mail | Web | 22. července 2018 v 8:36 | Reagovat

order cialis online in the us
<a href="http://cialis-easy.com">cialis pills</a>
nolotil capsulas generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+from+canada>cialis coupons</a>

89 Markaborp | E-mail | Web | 22. července 2018 v 13:43 | Reagovat

comprar cialis generico 10mg valium
<a href="http://cialis-easy.com">cheap cialis</a>
tobramicina pomada generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#buy+20+mg+cialis>cialis professional online mail-order pharmacies</a>

90 Markaborp | E-mail | Web | 23. července 2018 v 13:49 | Reagovat

cialis online kaufen ohne rezept
<a href="http://cialis-easy.com">cialis jelly online mail-order pharmacies</a>
cialis generic over the counter
<a href=http://cialis-easy.com#liquid+cialis>liquid cialis</a>

91 Markaborp | E-mail | Web | 24. července 2018 v 5:35 | Reagovat

pomada omcilon orabase generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis coupon</a>
price of 5 20 mg cost of cialis at cvs
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+5mg ]cialis 20mg[/URL]

92 Markaborp | E-mail | Web | 24. července 2018 v 16:25 | Reagovat

cialis tablets 10mg diazepam
<a href="http://cialis-easy.com">online cialis</a>
pomada trok n generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+for+sale ]cheap cialis[/URL]

93 bgvbUill | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 0:34 | Reagovat

cialis without prescription <a href="https://authenticknicksstore.com/#">cialis no prescription</a> cialis 20mg <a href="https://authenticknicksstore.com/#">buy cialis without prescription</a>

94 byhbUill | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 7:27 | Reagovat

viagra patent <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap generic viagra</a> viagra generic brand <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra price</a>

95 Manueljex | E-mail | 4. srpna 2018 v 16:35 | Reagovat

5 сокровенных секретов максимальных доходов
Многим своим друзьям я давал этот курс  https://googl.plus/yJb
что бы узнать их мнение.
И от многих я слышал фразу: "интересный способ, надо как-нибудь попробовать"
"как-нибудь" не наступит НИКОГДА, если Вы хотите заработать СЕЙЧАС, то и действовать надо СЕЙЧАС!
Запомните это правило! Это Первое правило любого бизнеса!

96 sffBlarl | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 4:00 | Reagovat

what would happen if a girl took viagra <a href="https://susamsokagim.com/">viagra price</a> price of viagra <a href=https://susamsokagim.com/>viagra online without prescription</a>

97 Markaborp | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:34 | Reagovat

suboxone generic form of viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra over the counter</a>
buy viagra online paypal
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+viagra+online>pink female viagra online mail-order pharmacies</a>

98 Markaborp | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:00 | Reagovat

c200 viagra commercial actress
<a href="http://viagra-nice.com">cheap 100 mg viagra</a>
how to cut 100 mg viagra in half
<a href=http://viagra-nice.com#sildenafil+rezeptfrei+deutschland>coupon viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama